Image
Johanna Skogestig.

Johanna Skogestig till Vasakronan

Karriär Johanna Skogestig, närmast från Areim, blir chef för fastighetsinvesteringar och kommer att ansvara för Vasakronans analys- och transaktionsverksamhet.


Academedia planerar att investera halv miljard i lokaler

Bolag Sedan år 2000 har Academedia, tillsammans med fastighetsägare, satsat cirka tre miljarder kronor kronor i nya skol- och förskolelokaler, och investeringstakten ökar - mellan januari 2014 och juni 2015 satsas omkring 550 miljoner i olika byggprojekt.


Skola i Vattenfalls gamla huvudkontor

Uthyrning Sveafastigheter tecknar ett kontrakt med Pysslingen Skolor, omfattande 5 200 kvadratmeter i Vattenfalls före detta huvudkontor i Vällingby Parkstad.


Sveafastigheter säljer i Norrköping

Transaktioner Sveafastigheter säljer den fullt uthyrda fastigheten Aspfjärilen 2 i Norrköping.


Leimdörfer-bolag samlas i ny struktur

Bolag Inom ramen för Brunswick Real Estate samlas en grupp företag – Leimdörfer, Sveafastigheter och Leimdörfer Real Estate Capital (LREC) – som är verksamma inom olika segment av den nordiska fastighetsmarknaden, med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Malmö. Till detta läggs den nya verksamheten Brunswick Real Estate International med kontor i Hongkong, London och Stockholm.


Sveafastigheter och P&E köper för kvarts miljard

Transaktioner Sveafastigheter och P&E Fastighetspartner köper ett paket bostäder för 250 miljoner kronor av kommunala Nybro Bostads AB.


Sveafastigheter säljer köpcentrum i Kalmar

Transaktioner Sveafastigheters fond 1 har sålt ”Modehuset” i Kalmar.


Sveafastigheter säljer Boden Arena och Galleria

Transaktioner Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II (”Sveafastigheter”) säljer tre fastigheter i Boden till två olika köpare. Boden Arena och fastigheten Oxeln 1 (”Medborgarhuset”) säljs till Bodens kommun och Boden Galleria säljs till en lokal aktör, Björn Lindgren.


Redito miljardköper i Finland

Transaktioner Redito köper en fastighetsportfölj i Finland för 1,1 miljarder kronor.


Sveafastigheter säljer arena och medborgarhus i Boden

Transaktioner Sveafastigheter säljer Boden Arena och Medborgarhuset i Boden.


Sveafastigheter utökar sin portfölj med dagligvarubutiker

Transaktioner Sveafastigheter Fund III köper tillsammans med Scius Partners en handelsfastighet i Hemse på Gotland.


Sveafastigheter köper dagligvarubutiker

Transaktioner Sveafastigheter Fund III AB har tillsammans med Scius Partners förvärvat en portfölj omfattande tre fastigheter med dagligvarubutiker från VS-Hus.


Sveafastigheter organiseras om – han blir ny vd

Karriär Sveafastigheter genomför en omorganisation och byter vd.


Sveafastigheter köper 34 LSS-fastigheter

Transaktioner Sveafastigheter Fund III AB köper Seniorbostäder i Sverige AB, innehållande en portfölj med 34 LSS-fastigheter.


Johanna Skogestig.

Skogestig lämnar Sveafastigheter

Karriär Johanna Skogestig, vice vd och operativ chef på Sveafastigheter i Stockholm, går vidare och blir CIO på ett annat fastighetsfondbolag.


Sveafastigheter köper fyra fastigheter

Transaktioner Sveafastigheter köper, genom Fund III, tillsammans med sin samarbetspartner Residenset fyra LSS-fastigheter.


Kalmar Tech Park med Gamla Volvofabriken inringad.

Sveafastigheter säljer i Kalmar

Transaktioner Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har sålt ”Gamla Volvofabriken”, en fastighet belägen i anslutning till handelsområdet Hansa City i Kalmar.


Sveafastigheter säljer i Sundsvall och Härnösand

Transaktioner Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att avyttra tre välbelägna fastigheter i Sundsvall och Härnösand till lokala investerare. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 50 miljoner kronor.


Alm Equity köper byggrätter av Sveafastigheter

Transaktioner Alm Equity har förvärvat 16 900 kvadratmeter BTA bostadsbyggrätter i Råcksta av Sveafastigheter.


Sveafastigheter säljer i Helsingfors

Transaktioner Sveafastigheter Fund III och HGR Property Partners säljer en kontorsfastighet, om 3 800 kvadratmeter, i Vallgård, Helsingfors, till ett finskt försäkringsbolag.