Image

Linnéuniversitetet samlar lokaler på Universitetskajen i Kalmar

Bygg/Arkitektur Linnéuniversitetet samlar sina lokaler på Universitetskajen. Sveafastigheter och Skanska blir hyresvärdar.
Publicerad den 23 Oktober 2015

Under sommaren och början av hösten har två upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling genomförts av Linnéuniversitetet. Den ena gäller en upphandling av hyresvärd för nya universitetsbyggnader på östra delen av Universitetskajen och den andra gäller för totalentreprenad av ny-, om- och tillbyggnation på västra delen av samma område.

– Det här är ett beslut som ger en långsiktig möjlighet till utveckling av Linnéuniversitetet och som kan bidra till Kalmars attraktionskraft. Genom att säga ja till anbuden får vi förutsättningar att bli det moderna universitet som vi vill vara, säger Dan Brändström, ordförande för Linnéuniversitetets styrelse.
Hyresvärd för östra delen av Universitetskajen blir Smebab Titan AB/Skanska. På västra delen är hyresvärden sedan tidigare Sveafastigheter med P&E Fastighetspatrner som lokal partner.

Med de sistnämnda har Linnéuniversitetet tecknat ett 20-årigt hyresavtal om 23 000 kvadratmeter.

Eric Bergström, Sveafastigheter säger:

- Det är mycket glädjande för alla parter att projektet, som vi har arbetat aktivt med under flera års tid, nu kommer att genomföras. Vi är glada åt att kunna utveckla ändamålsenliga lokaler åt Linnéuniversitetet och ser fram emot det fortsatta samarbetet. Utformningen av området och de nya lokalerna kommer att gynna forskning och utbildning, vilket även bidrar till tillväxten i regionen.

Johan Nielsen, chef projekt på P&E Fastighetspartner:

- Det känns otroligt inspirerande och kul att en lång tids förberedelser och hårt arbete nu utmynnar i att projektet blir verklighet, det är en ära att få vara med och bygga framtidens Kalmar.

Idag är lokalkostnadsandelen för Linnéuniversitetet 11,7 procent av totala omslutningen och beräknas vara lika stor år 2021 om Linnéuniversitetet hade valt att stanna och bygga om befintliga lokaler. Vid nybyggnation beräknas lokalkostnadsandelen vara 12,5 procent av den totala omslutningen. Det innebär att Linnéuniversitetet kommer att även i fortsättningen placeras i mittenskiktet bland Sveriges lärosäten sett till lokalkostnadsandel.

Upphandlingen om totalentreprenad för västra delen vanns av Skanska Sverige AB.
Enligt tidplanen beräknas byggnationen att starta vid årsskiftet 2015/2016 och hela projektet vara genomfört under 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige