Image

Wallenstam säljer till 20 procent över värdering

Transaktioner Wallenstam säljer en fastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening, bildad av hyresgästerna. Priset på 290 miljoner kronor överstiger den senaste värderingen med 20 procent.


Stark rapport från Wallenstam

Bolag Wallenstam ökar sina hyresintäkter till 400 miljoner kronor (377) under årets första kvartal.
Med hjälp av positiva värdeförändringar landar resultatet efter skatt på 259 miljoner kronor (149).


Wallenstam får stadsbyggnadspris

Bolag Av nio nominerade kandidater vann Wallenstams nybyggnation Södra Strandparken, på Stensövägen i Nacka, Nacka stadsbyggnadsutmärkelse 2012.


Fortsatt positivt från Wallenstam

Bolag Wallenstams hyresintäkter ökade med fem procent under fjärde kvartalet 2011 och driftnettot ökade med nästan tolv procent.
Resultatet är kraftigt försämrat, beroende på negativa värdeförändringar på derivat.
Utdelningen höjs från 1,17 till 1,20 kronor per aktie.


Wallenstam sätter upp företagscertifikatprogram

Bolag Wallenstam har tecknat ett avtal om företagscertifikatprogem. Avtalet innebär att bolaget kan ta in en miljard kronor, utan att använda traditionell bankbelåning.


Wallenstam planerar
byggstarta 900 lägenheter 2012

Bygg Wallenstam ökar tempot i nyproduktionen och planerar att påbörja 900 lägenheter nästa år. 780 lägenheter i region Stockholm och 140 lägenheter i Göteborg.


Derivat tyngde Wallenstams resultat

Bolag Wallenstams vinst för årets tredje kvartal är nästan 100 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året. Främst som en effekt av negativa värdeförändringar på finansiella derivatinstrument.


Wallenstam får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden

Bygg Wallenstam har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad för nybyggnation av 150 lägenheter med inriktning mot studenter i Ängsbotten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.


Wallenstam säljer till BRF

Transaktioner Wallenstam säljer en fastighet i Linnéområdet i Göteborg till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen överstiger värdering med drygt 20 procent.


Stabilt från Wallenstam

Bolag Wallenstam redovisar ett bra resultat för årets andra kvartal, och överträffar analytikernas förväntningar.


Wallenstam säljer Hässelbyhotell

Transaktioner Wallenstam säljer det så kallade familjehotellet i Hässelby för 300 miljoner kronor till familjen Bengt Lindén. Köpeskillingen överstiger värdering med cirka 15 procent.


Wallenstam köper för en
dryg halvmiljard i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper fem cityfastigheter om cirka 22 400 kvadratmeter i Göteborg. Värdet på affären uppgår till 585 miljoner kronor.


Stendörren köper stort av Wallenstam

Transaktioner Stendörren köper fem fastigheter med 1 528 lägenheter av Wallenstam i Husby.
Köpeskillingen är 875 miljoner kronor, vilket är i nivå med värdering.


Wallenstam överklagar miljardupptaxering

Juridik Förvaltningsrätten har beslutat att inte ändra Skatteverkets beslut gällande upptaxering om 1 473 miljoner kronor. Skattekravet på Wallenstam uppgår till 412 miljoner kronor. Wallenstam kommer att överklaga till kammarrätten.


Starkt resultat från Wallenstam

Bolag Wallenstam ökar hyresintäkterna för årets första kvartal med sju procent jämfört med förra året.
Resultatet uppgår till 149 miljoner kronor (39), vilket motsvarar tre kronor per aktie (1).


Wallenstam bygger i Mölnlycke

Bygg I dag tar Hans Wallenstam, tillsammans med Annette Eiserman-Wikström kommunstyrelsens ordförande i Härryda, det första spadtaget till 100 lägenheter i centrala Mölnlycke.


Wallenstam förlänger affärsplanen

Bolag Som en effekt av finanskrisen förlänger Wallenstam affärsplanen med ett år utan att revidera vare sig mål eller ledstjärnor. Det övergripande målet är nu arr nå ett substansvärde om 300 kronor år 2013. Substansvärdet den 31 december låg på 225 kronor per aktie.
Wallenstam höjer nu utdelningen och splittar aktien 3:1.


Wallenstam får separera vattnet från hyran

Juridik Hyresnämnden i Stockholm fattade i förra veckan beslut om att ge Wallenstam rätt att separera vattnet från hyran i befintlig förvaltning på Bergengatan i Husby mot en hyressänkning.


Wallenstam omorganiserar

Bolag Wallenstam gör om sin organisation och utser en ansvarig för region Stockholm och en för region Göteborg där även Helsingborgsverksamheten ingår.
Bakgrunden är den växande nyproduktionsvolymen.