Image

Stark rapport från Wallenstam

Bolag Wallenstam ökar sina hyresintäkter till 400 miljoner kronor (377) under årets första kvartal. Med hjälp av positiva värdeförändringar landar resultatet efter skatt på 259 miljoner kronor (149).
Publicerad den 25 April 2012
Bild: Wallenstam

Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 111 miljoner kronor (38) och på derivatinstrument till 142 miljoner kronor (99).

Substansvärdet per aktie uppgår till 81 kronor (76).

- 2012 börjar starkt, vi levererar ett mycket bra resultat. Hyresomsättningen ökar med 23 miljoner kronor och driftnettot är 45 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet är 41 procent bättre och rörelseresultatet, som inkluderar en positiv värdeutveckling på vårt fastighetsinnehav om totalt 111 Mkr, är 54 procent bättre än motsvarande period föregående år. Den fina värdeutvecklingen i våra fastigheter, som också omfattar periodens resultat av fastighetsförsäljningar, ser vi som en bekräftelse på vår strategi att förvärva och bygga bra fastigheter i attraktiva lägen. Samtidigt fortlöper vår nyproduktion som planerat med tydlig värdetillväxt och god driftsekonomi för de fastigheter som färdigställts, säger Hans Wallenstam.

- Då denna kvartalsrapport är den första som särredovisar upplysningar om vår satsning inom Naturenergi vill jag gärna kommentera detta särskilt. Det som började som en satsning för ökad kostnadskontroll över våra elkostnader under sent 90-tal omfattar numera både produktion och handel med el, huvudsakligen från våra 29 vindkraftverk. Vårt mål är att vid utgången av år 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker vårt eget och våra kunders behov. För att nå det behövs en installerad effekt på cirka 100 MW. Per den 31 mars 2012 har vi nått drygt halvvägs mot detta mål med en installerad effekt om cirka 55 MW.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige