Image

CityMark - ingår i Byggfakta Group

CityMark är ett affärsinriktat nav mellan aktörerna på den kommersiella hyresgästmarknaden i storstadsregionerna. Vi kartlägger, bearbetar och distribuerar kundnyttig information från den kommersiella hyresmarknaden till fastighetsägare och leverantörer. CityMark arbetar exklusivt på den kommersiella hyresmarknaden och har kopplat ihop hyresgäster med fastighetsaktörer sedan 1991.

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Genom våra omfattande och kontinuerliga kartläggningar har vi unik och detaljerad data om kontorshyresmarknaden med lång historik. Våra prognoser ger insikter i hur ekonomiska, politiska och sociala drivkrafter påverkar och interagerar med kontorsmarknaden. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning - skräddarsytt utifrån behov gällande marknad, segment och geografi.

CityMark, som är en del av Byggfakta Group, är verksamt i samtliga nordiska länder. Byggfakta Group har idag 1 000 anställda och omsätter 1,4 SEK mkr.

KontaktUppgifter

CityMark - ingår i Byggfakta Group

Adress
Löjtnantsgatan 9 Ljusdal

KONTAKT
Daniel Roos
070-6028808

daniel.roos@citymark.se

Branschkategorier