Image

Derivat tyngde Wallenstams resultat

Bolag Wallenstams vinst för årets tredje kvartal är nästan 100 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året. Främst som en effekt av negativa värdeförändringar på finansiella derivatinstrument.
Publicerad den 9 November 2011
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam.

Wallenstams resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgår till 67 miljoner kronor (160). Resultatförändringen, jämfört med motsvarande period föregående år, är främst en effekt av värdeförändringar på finansiella derivatinstrument om -295 miljoner kronor (35) som har påverkats negativt av sänkta marknadsräntor.

Hyresintäkterna ökar till 378 miljoner kronor (364), vilket är en effekt
av genomförda hyreshöjningar och omförhandlingar samt förändringar i fastighetsbeståndet.

Driftkostnaderna uppgår till 102 miljoner kronor (108) och driftnettot ökar till 275 miljoner kronor (256).

Värdeförändringar på fastigheter uppgår netto till 183 miljoner kronor
(77) och är främst en effekt av färdigställda nyproduktionsprojekt.

- Viktiga händelser för Wallenstam tredje kvartalet 2011 är att vi den 1 juli sålde vårt Husbybestånd med drygt 1 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 875 miljoner kronor. I affären ingick även möjlighet att förvärva en byggrätt i Tyresö för nyproduktion av cirka 200 lägenheter. Samma dag såldes även fastigheten Ormängen 3, med 360 lägenheter, för 300 miljoner kronor.
- Vi har förvärvat fem kommersiella innerstadsfastigheter i Göteborg för 585 miljoner kronor som övergick i vår förvaltning den 1 september. Rivningen av fastigheten Riddaren 24 på Östermalm genomförs för att inom kort starta nyproduktionen av 61 bostadsrätter som beräknas vara färdigställda hösten 2013, säger Wallenstams vd Hans Wallenstam.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige