Image

Wallenstam köper Arlafastigheten – ska bli bostäder

Bygg/Arkitektur Wallenstam köper den stora Arlafastigheten i Kallebäck, Göteborg. Syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.


Wallenstam utökar koncernledningen

Karriär Koncernledningen i Wallenstam utökas nu med ytterligare en person och de administrativa staberna organiseras i två enheter.


Starkt kvartal för Wallenstam

Bolag Wallenstam presenterar en stark rapport för årets tredje kvartal.


Rikshem och Wallenstam i bytesaffär om 1,4 miljarder kronor

Transaktioner Rikshem köper 540 lägenheter i Helsingborg av Wallenstam som köper 269 lägenheter i Göteborg av Rikshem. Tillsammans med investeringar i Uppsala uppgår värdet i affären till 1,4 miljarder kronor.


Lägre förvaltningsresultat för Wallenstam

Bolag Den stora försäljningen i somras och en kall och snörik vinter gör att Wallenstams förvaltningsresultat blir lägre än förra året.


Stor resultatökning för Wallenstam

Bolag Värdeökningar och sänkt bolagsskatt ger Wallenstam ett resultat efter skatt på nästan två miljarder kronor för helåret 2012.
Bolaget höjer utdelningen till 1,25 kronor per aktie (1,20).

Nedskrivningar om 100 miljoner för vindkraftverk

Bolag Wallenstam skriver ner värdet för några av sina vindkraftverk med sammanlagt 100 miljoner kronor.

Planerar att investera två miljarder

Bolag Wallenstam planerar att investera cirka två miljarder kronor under 2013, varav cirka hälften avser nyproduktion.


Målet nått: Wallenstam självförsörjande på förnybar energi

Energi/miljö 2006 inleddes Wallenstams vindkraftssatsning. Nu är målet nått – Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi.


Wallenstam tecknar avsiktsförklaring med Nacka kommun

Bygg/Arkitektur I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats. En avsiktsförklaring samt ett programavtal gällande kommande byggrätter för Wallenstam har undertecknats.


Wallenstam byggstartar i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur I dag tas det först spadtaget för Wallenstams två nya fastigheter vid Tuletorget i Sundbyberg. De två 16-våningshusen med totalt 180 lägenheter har en planerad säljstart sommaren 2014 och beräknas vara inflyttningsklara sista kvartalet samma år.


Wallenstam vann Guldmyranmålet

Juridik Kammarrätten har gett Wallenstam rätt i det så kallade Guldmyranmålet.
– Ett glädjande och efterlängtat besked som jag tror ger en positiv effekt för hela branschen, säger vd Hans Wallenstam.


Wallenstam planerar att investera två miljarder

Bolag Wallenstam planerar för investeringar om två miljarder kronor under 2013. Ungefär hälften av investeringarna avser nyproduktion.


Wallenstam i vindkraftaffärer

Bolag Wallenstam köper tre driftsatta vindkraftverk samt ett projekt med tillstånd för upp till sju verk av Eolus och säljer samtidigt vindkraftsprojekten Långmarken i Kristinehamns kommun och Amnehärad i Gullspångs kommun till Eolus. Wallenstams nettoinvestering uppgår till 87 miljoner kronor.


Wallenstam byggstartar i Barkarby

Bygg I går togs det första spadtaget för Wallenstams nyproduktion av 240 hyreslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla.


Wallenstam bygger på ny marknad

Bolag Wallenstam har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga 200 lägenheter per år i en för bolaget ny stad.


Fastighetssverige medarrangör
till klassiskt seminarium i Göteborg

Event Fastighetssverige tillsammans med systermagasinet Lokalnytt är i år för första gången med och arrangerar ett klassiskt seminarium i Göteborg. På seminariet kan man lyssna på bland andra Hans Wallenstam, Erik Selin, Håkan Hellström, Daniel Gorosch och inte minst Sibas vd Fabian Bengtsson.


Fortsatt positivt från Wallenstam

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat ökade till 106 miljoner kronor (97) under årets andra kvartal.


Wallenstam i vindkraftaffärer

Bolag Wallenstam köper sex driftsatta vindkraftverk i Skara kommun av Eolus Vind AB och säljer samtidigt sex vindkraftsprojekt till Eolus.


Wallenstam köper av Vasakronan i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper fem kommersiella fastigheter av Vasakronan i Göteborg för 408 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ingick i det bestånd som Vasakronan tidigare i år köpte av Diligentia.


Wallenstam självförsörjande på energi till 70 procent

Bolag I fredags invigde Wallenstam en vindkraftspark i Sandviken och Ockelbo.
De tio verken innebär att Wallenstam nu har 35 vindkraftverk i drift och att bolaget nu uppnår nästan 70 procent av målet att vid utgången av 2013 vara självförsörjande på förnybar energi.


Wallenstam får nya grannar

Uthyrning Wallenstam hyr ut 552 kvadratmeter till IT-företaget Skysparc i fastigheten på Birger Jarlsgatan där Wallenstam har sitt Stockholmskontor.