Image

Wallenstam köper vid Norrviken strand – ska skapa 2 000 nya bostäder

Transaktioner Wallenstam köper fastigheterna Rankan 3 och Rankan 4 vid Norrvikens strand i Sollentuna. Avsikten är att bygga uppemot 2 000 nya bostäder. Värdet i affären uppgår till 185 miljoner kronor.


Wallenstam köper Freden Större 11 i Sundbyberg.

Wallenstam köper för en halv miljard i Sundbyberg

Transaktioner Wallenstam köper 37 000 kvadratmeter lokaler och ett stort bostadsprojekt av Profi i Sundbyberg för 493,5 miljoner kronor.


Wallenstam emitterar gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Wallenstam emitterar gröna obligationer om 500 miljoner kronor. Obligationerna ska finansiera Wallenstams dotterbolag Svensk Naturenergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.


Wallenstam: Förvaltningsresultat upp 25 procent

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat för helåret 2014 uppgick till 592 miljoner kronor (473), en ökning med 25 procent.
Utdelningen blir 2,25 kronor (2,00).


Wallenstam säljer för 370 miljoner

Transaktioner Wallenstam har genomfört fyra försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm och Göteborg till ett värde av cirka 370 miljoner kronor.


Wallenstam säljer Kungsholmsporten

Transaktioner Wallenstam säljer Kungsholmsporten i Stockholm för en miljard kronor. Samtidigt köper Wallenstam för nästan 300 miljoner av det köpande bolaget.


Wallenstam gör nedskrivning för vindkraftverk med 350 miljoner

Bolag Wallenstam skriver ner värdet på sina vindkraftverk med 350 miljoner kronor. Tillsammans med orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument landar bolaget på ett minusresultat på 167 miljoner kronor efter skatt för årets tredje kvartal.
Förvaltningsresultatet är fortsatt stigande.


700-miljonersaffär i Göteborg

Transaktioner Wallenstam säljer fyra fastigheter och en tomt till Platzer för 700 miljoner kronor.


Wallenstam fortsätter satsa på hyresrätter

Lokalmarknadsdagen Hans Wallenstam gav på torsdagens Lokalmarknadsdag sin syn på skatter, framtiden och innebandy.
– Beskattningen blir ett dråpslag för vår bransch. Hyresrättsproduktionen kommer att avstanna, vilket är förödande för Göteborg där bostadsbristen är enorm.


Wallenstam: ”Jag är fantastiskt nöjd”

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat ökar med 28 procent för det första halvåret i år.
- Jag är fantastiskt nöjd över att kunna konstatera att resultat före skatt, exklusive värdeförändringar från derivatinstrument, ökade med drygt 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år, säger vd Hans Wallenstam.


D Carnegie köper av Wallenstam

Transaktioner D Carnegie köper ett bostadsbestånd av Wallenstam i Sollentuna för cirka 450 miljoner kronor.
I affären ingår en möjlighet för Wallenstam att förvärva en byggrätt i Tyresö för nybyggnation.


Wallenstam i stor intervju på Lokalmarknadsdagen

Lokalmarknadsdagen Hans Wallenstam intervjuas om sin syn på Göteborgs bostads- och fastighetsmarknad på Lokalmarknadsdagen i september.


Wallenstam emitterar för sin vindkraftssatsning

Ekonomi/Finansiering Wallenstam emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor med en löptid om tre år, med syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag Svensk Naturenergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.


Wallenstam bäst i branschen på jämställdhet

Bolag Fastigopriset 2014 går till Wallenstam för ett välutvecklat och strategiskt arbete med jämställdhet.


Wallenstams tillväxt 7,2 procent

Bolag Wallenstam når i sin Q1-rapport en tillväxttakt i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår till 7,2 procent.


Wallenstam i BRF-affärer om 747,5 miljoner

Transaktioner Wallenstam har sålt tre fastigheter i Stockholm för totalt 747,5 miljoner kronor.
Fastigheterna ligger i Bromma och Nacka Orminge i Stockholm och köparna är fastigheternas nuvarande hyresgäster. Samtliga försäljningar överstiger värdering med i genomsnitt drygt tio procent.


Wallenstam höjer utdelningen

Bolag Wallenstams substansvärde når 95 kronor och bolaget höjer utdelningen till 2,00 kronor (1,25).


Wallenstam utökar i solcellsföretag

Bolag Wallenstam utökar sitt aktieinnehav i det svenska solcellsbolaget Exeger som utvecklar nästa generations solceller. Totalt har Wallenstam investerat 22 miljoner kronor i bolaget och är nu den sjunde största ägaren med 187 000 aktier, vilket motsvarar 6,97 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.


Wallenstam storsatsar på bostäder

Bolag Wallenstam har fattat beslut om en ny femårig affärsplan – bland annat utökas satsningen på nyproduktion av bostäder stort.


Wallenstam får markanvisning i Uppsala

Bygg/Arkitektur Wallenstam har fått en markanvisning om nyproduktion av 130 hyresrätter i Södra Rosendal i Uppsala. Markanvisningen är ett konkret resultat av den avsiktsförklaring som tecknades mellan Wallenstam och Uppsala kommun under 2012.