Image

Wallenstam emitterar gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Wallenstam emitterar gröna obligationer om 500 miljoner kronor. Obligationerna ska finansiera Wallenstams dotterbolag Svensk Naturenergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.
Publicerad den 19 Mars 2015
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam.

Obligationerna är icke säkerställda och löper över fyra år med förfall i mars 2019. De löper med en rörlig kupong om Stibors tremånadersränta plus 110 punkter.

Obligationslånen kommer att noteras vid Nasdaq Stockholm. Swedbank har agerat emissionsinstitut. Swedbanks skuggrating på Wallenstam AB är BBB flat samt BBB- på obligationslånen.

Wallenstam har anlitat DNV GL som har bedömt hur väl obligationerna följer ramverket som finns kring gröna obligationer. DNV GL har utvecklat ett ramverk för gröna obligationer för att bedöma Wallenstams obligation.

Ramverket bygger på the ”Green Bond Principles” - en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer.

– Vi väljer att emittera obligationslån för att ha ytterligare finansiella instrument med syfte att optimera vår finansiering och kapitalstruktur. Obligationslikviden kommer uteslutande att gå till att omfinansiera våra lån i vårt dotterbolag Svensk Naturenergi som producerar koldioxidfri energi, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam AB.

Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på koldioxidfri energi från vind- och vattenkraftverken.

Fakta/ Svensk Naturenergi:
64 vindkraftverk och 3 vattenkraftverk.
Total installerad effekt 139,59 MW.
Svensk Naturenergis bokförda värde på vind- och vattenkraft är 1,8 miljarder kronor.
Cirka 5 200 kunder som köper grön el.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Kommer inte bygga på spekulation"

Bolag Catena sitter på en stor projektportfölj. Men trots att man gjort ett rekordår håller man igen på projektstarter – särskilt under den tid det tar för hyresgäster att komma till beslut om lokalbehov och avtal, berättar vd Jörgen Eriksson under bolagets bokslutspresentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige