Image
Bild: Nicklas Tollesson

”Obligationer kan stå för 10-20 procent av finansieringen framöver”

Bolag I Fastighetssveriges senaste nummer görs en stor genomgång av de börsnoterade bolagens finansieringsstrategier. När Catellas finansieringsexpertis reflekterar över den rådande situationen konstaterar man att de tydligaste trenderna bland de börsnoterade fastighetsbolagen är att räntebindningstiderna har ökat och att obligationslånedelen blir allt större. - Framöver kan obligationsmarknaden mycket väl stå för 10-20 procent av fastighetsfinansieringen i Sverige, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas corporate finance-verksamhet.
Publicerad den 10 September 2012
Christian Fredrixon, Anders Palmgren och Niclas Forsman. Foto: Nicklas Tollesson. Bild: Nicklas Tollesson
Christian Fredrixon, Anders Palmgren och Niclas Forsman. Foto: Nicklas Tollesson.

Genom sin nya finansieringsindikator CREDI – Catella Real Estate Debt Indicator – belyser Catella läget på finansieringsmarknaden. Överlag konstaterar man att de svenska noterade fastighetsbolagen – trots att bankerna har blivit mer restriktiva med utlåning till fastigheter – har tillgång till skuldfinansiering.

- De svenska börsnoterade bolagen är transparenta och stabila bolag som fortfarande kan göra affärer relativt smärtfritt, även om pengarna har blivit dyrare och bankerna ställer högre krav än tidigare, säger Anders Palmgren.

Det skiljer en hel del mellan de olika bolagens totalkostnad för banklån. Kungsleden sticker ut med en ränta på 6,3 procent, medan till exempel Fastpartner återfinns i den andra änden av listan med sina 3,4 procent.

Det senaste året har många av de noterade bolagen valt att säkra räntan på sina lån.
- För ett år sedan, i Q2-rapporterna 2011, låg den genomsnittliga räntebindningstiden på 2,3 år. I årets Q2-rapporter hade bindningstiden ökat till 3,3 år. Swapräntorna befinner sig på en historiskt sett låg nivå. Fastighetsbolagen har utnyttjat de låga swapräntorna för att räntesäkra delar av låneportföljen och det är fortsatt förmånligt att öka räntebindningen, konstaterar Niclas Forsman, analytiker på Catella.

- De som räntesäkrar sig nu får en väldigt attraktiv finansieringssituation under ganska lång tid. Spreaden mellan avkastningen från fastigheterna och basräntorna är utan tvekan rekordhög. Jag kan inte se att det skulle vara en dålig affär att räntesäkra en del av lånen nu, även om det är rimligt att anta att basräntorna i det korta perspektivet kommer att bli ännu lägre, med tanke på den starka kronan och den låga inflationsnivån, säger Anders Palmgren.

En annan tydlig trend är att bolagen i större utsträckning använder alternativa finansieringslösningar. Inte minst har obligationslånesidan ökat stort. Sedan 2010 har de svenska börsnoterade fastighetsbolagen emitterat obligationslån för fem och en halv miljarder kronor. Bara under 2012 har mer än två miljarder kronor emitterats. Dessutom har två utländskt noterade fastighetsbolag samt två privata svenska fastighetsbolag emitterat på den svenska obligationsmarknaden för tillsammans över två miljarder kronor. Och trenden kommer att fortsätta.

Anders Palmgren menar att 10-20 procent av fastighetsfinansieringen framöver kan komma från obligationsmarknaden (i dag står den för 3,5 procent).

- Ja, om vissa förutsättningar ändras. De som hittills har investerat på obligationslånesidan är i huvudsak privata investerare och mindre institutioner, lite mer riskbenägna investerare, och det är än så länge inga jättevolymer det handlar om ur ett penningmarknadsperspektiv.

Läs hela artikeln, en kommentar från Kungsledens vd Thomas Erséus, och se de olika börsbolagens finansieringslägen i det senaste numret av Fastighetssverige. Du hittar Fastighetssverige som e-tidning här. Reportaget återfinns på sidorna 10-14.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Unibail-Rodamco-Westfields besked efter beslutet i arenafrågan

Bolag Göteborg har valt väg i frågan om evenemangsområdet. Det tidigare planerna på ett köpcentrum stryks och istället satsar man på bostäder kring de nya arenorna. Ett besked som innebär att slutet för Unibail-Rodamco-Westfields stora planer för området. För Fastighetssverige kommenterar bolagets Senior Advisor, och tidigare Norden-vd, Lars-Åke Tollemark kommenterar beskedet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY