Image

Svagt på fastighetslånemarknaden trots förbättring för bankerna

Sverige Det är fortsatt låga förväntningar hos aktörerna på den svenska fastighetslånemarknaden. Det visar den nya upplagan av Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator).
Publicerad den 5 September 2012
Bild: Catella

- Credi visar att uppfattningen bland marknadens aktörer präglas av fortsatt pessimism, både när det gäller utvecklingen för fastighetslånemarknaden under maj till augusti, samt för det kvartal som ligger framför oss. Den positiva utveckling vi har sett när det gäller bankernas egen finansieringssituation har ännu inte fått något synbart genomslag på marknaden. Trots det tycker vi oss ha upplevt en nyansförbättring i dialogen med marknadens aktörer under augusti, säger Daniel Anderbring, researchanalytiker på Catella.

Credis huvudindex har sänkts något sedan i maj, till 45,5, jämfört med 45,9, där 50 visar neutrala förväntningar, och siffror under 50 indikerar en krympande marknad.
Sett till nuvarande situation är indexet något förbättrat (46,9 jämfört med 45,9) medan framtidsförväntningarna har sjunkit från 46,0 till 44,1.

Indextalen grundar sig på både fastighetsmarknadens och bankernas syn på finansieringssituationen och de lägsta siffrorna är bankernas syn på framtidsförväntningarna, som är nere på 37,1, jämfört med 40,0 i maj.

Vidare genomförde Catella den 23 augusti sitt årliga fastighetsseminarium, där cirka 100 verkställande direktörer och ledande befattningshavare inom den svenska fastighetsbranschen deltog. Deltagarna fick i samband med seminariet svara på tolv mentometerfrågor om fastighetsfinansiering.

- I svaren på frågorna från fastighetsseminariet ser vi till exempel att en majoritet av deltagarna tror på en oförändrad transaktionsvolym för år 2012. Samtidigt svarar hela 64 procent att tillgången till fastighetsfinansiering är det mest avgörande för utvecklingen på marknaden. Ökad tillgång till fastighetsfinansiering är centralt för att skapa ökad optimism på marknaden, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas europeiska Corporate Finance-verksamhet.

Credi består av två delar: dels en enkät, tillställd svenska börsnoterade fastighetsbolag och aktiva banker på den nordiska marknaden, avseende en bedömning av förändringen i nuvarande och framtida kreditvillkor och kredittillgång på den svenska fastighetsfinansieringsmarknaden. Dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter som visar den samlade utvecklingen av kreditvillkor som skuldsättningsgrad, löptid och lånekostnad för den börsnoterade svenska fastighetssektorn.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Unibail-Rodamco-Westfields besked efter beslutet i arenafrågan

Bolag Göteborg har valt väg i frågan om evenemangsområdet. Det tidigare planerna på ett köpcentrum stryks och istället satsar man på bostäder kring de nya arenorna. Ett besked som innebär att slutet för Unibail-Rodamco-Westfields stora planer för området. För Fastighetssverige kommenterar bolagets Senior Advisor, och tidigare Norden-vd, Lars-Åke Tollemark kommenterar beskedet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY