Image
Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren Bild: Axel Ohlsson

Wihlborgs: "Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg"

Bolag Wihlborgs kommenterar sin ställning i det pågående coronaläget.
Publicerad den 20 Mars 2020

Wihlborgs skriver:
"Spridningen av covid-19 har stor effekt på världsekonomin och därmed finns också frågor om hur situationen påverkar Wihlborgs. Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.
Wihlborgs kontraktsstock är bred och endast en mindre del av kunderna finns inom de segment som drabbas negativt redan på kort sikt. Kategorierna hotell och restaurang står för totalt 1,7 procent respektive 1,1 procent av våra totala kontrakterade hyresintäkter. Butiker står för ytterligare 3 procent.
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 38,4 procent och belåningsgraden till 51,9 procent. Wihlborgs har outnyttjade kreditfaciliteter hos banker som gör att vi kan återbetala samtliga obligationsförfall, totalt 1,8 Mdkr, som vi har under året.
Inför årsstämman den 28 april har Wihlborgs styrelse föreslagit en aktieutdelning om 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 692 Mkr. Detta förslag ligger fast."

Ulrika Hallengren, vd:
– Vi har ett starkt kassaflöde och en stark ekonomisk ställning. Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg och vi kommer jobba med långsiktiga lösningar för att även dessa kunder ska ha förutsättningar att klara sig i en svår tid, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Vi fortsätter med våra investeringar och har förberett verksamheten för att klara en riktigt turbulent tid men vi bibehåller också fokus på att vara redo när tiden är rätt för nya investeringar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

David Mindus: "Uteslutande pris relativt risk avgör var vi investerar"

Bolag Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i det tredje kvartalet och höjer dessutom vinstprognosen för helåret. Företagets vd David Mindus berättar för Fastighetssverige hur han ser på fler förvärv framöver. Det här avgör var de investerar och då är de redo att gå in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY