Image

Weiss: Boverkets byggmål omöjligt att nå

Bostäder Bostadsbyggandet befinner sig just nu på den högsta nivån sedan de generella subventionerna avskaffades i början av 1990-talet. Föreställningen att byggandet skulle närma sig miljonprogrammets nivåer är dock grovt missvisande. Likaså att det ökade byggandet skulle vara ett resultat av politiska reformer. Det menar Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss.
Publicerad den 3 Maj 2017
Lennart Weiss. Lennart Weiss.

– Veidekkes konjunkturrapport visar att det ökade bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt och samvarierar med hög ekonomisk tillväxt, en stark arbetsmarknad, fallande räntor och hushållens finansiella tillgångar, säger Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke.

Baserat på en analys av dels antalet påbörjade lägenheter samt dels de variabler som har störst påverkan på det framtida byggandet (”efterfrågeperspektivet”) konstaterar Veidekkes rapport att bostadsbyggandet tillfälligt kan stiga upp mot cirka 48 000 färdigställda lägenheter per år för att därefter åter minska.

- Veidekkes analys visar att Boverkets byggmål är omöjligt att nå. För ökat byggande krävs inte bara att den starka konjunkturen håller i sig, det krävs i tillägg en helt ny typ av politiska stimulanser med syfte att stötta hushållens efterfrågan, menar Lennart Weiss.

Veidekkes rapport visar att det istället finns stora risker på nedsidan. Bostadsbyggande är en verksamhet med långa planeringscykler. Den ökning som skett är resultatet av konjunktur- och marknadssignaler flera år tillbaka.

Ökande räntor i kombination med åtgärder från politik och myndigheter som ökar kostnaderna och höjer inträdesbarriärerna till marknaden skulle med hög sannolikhet kunna utlösa en kombination av prisfall och byggstopp. Just nu aviseras en rad åtgärder som politikerna vare sig konsekvensanalyserat för sig eller har en samlad totalbild av.

– Skulle en flera av dessa åtgärder införas brådstörtat finns en stor risk för en politiskt lagad byggkrasch, säger Lennart Weiss.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De gick bäst på börsen i juli

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilja av de noterade fastighetsbolagen som gick bäst på börsen under juli månad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY