Image

Veidekke och Stendörren köper i Nykvarn

Transaktioner Kommunstyrelsen i Nykvarn beslutade vid sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att AB Nykvarnsbostäder får sälja en del av fastigheterna inom centrum till Veidekke och Broadgate & Stendörren. Veidekke kommer att vara projektutvecklare samt entreprenör och Broadgate & Stendörren kommer att vara fastighetsägare samt förvaltare av nya Nykvarns centrum.
Publicerad den 7 December 2011
Bild: Reflex Arkitekter
Bild: Reflex Arkitekter
Bild: Reflex Arkitekter
Bild: Reflex Arkitekter

De aktuella fastigheterna som kommer att säljas, för 37 miljoner kronor, är vårdcentralen, den stora parkeringen och fastigheterna väster om parkeringen fram till Hökmossvägen. Undantaget är Nykvarnskyrkan, som inte är i kommunens ägo, och det gula så kallade järnvägsbygget som överförs från kommunen till AB Nykvarnsbostäder.

Veidekke har tillsammans med Nykvarnsbostäder och Nykvarns kommun arbetat med projektutvecklingen av den nya centrumbebyggelsen. I samband med Veidekkes tillträde ingår Veidekke och Broadgate & Stendörren ett samarbete vilket innebär att Broadgate & Stendörren kommer att äga och förvalta fastigheterna och Veidekke arbetar vidare med genomförandet.

Företagens gemensamma intention är att, i en första etapp, bygga nya bostäder och kommersiella lokaler för handel, kontor och hälsovård. Därefter kommer även den äldre bebyggelsen att ersättas med ny bebyggelse.
- Att utveckla ett projekt av den här storleksordningen är i det närmaste övermäktigt för ett förhållandevis litet fastighetsbolag som Nykvarnsbostäder. Därför är vi förstås särskilt glada över att nu kunna slutföra affären med intressenter som har resurserna att genomföra den förändring av Nykvarns centrum som behövs, säger AB Nykvarnsbostäders tillförordnade vd Lena Boman.

Med utgångspunkt från Nykvarns kommunvision 2025 har arkitektbyrån Reflex tagit fram ett gestaltningsförslag för ett nytt centrum i Nykvarn. I förslaget planeras för cirka 150-200 nya bostäder med varierande upplåtelseform samt en mix av handel och kontor.
- Gestaltningsmässigt stämmer Broadgate & Stendörren samt Veidekkes förslag till nytt centrum fantastiskt bra in med vår vision för Nykvarns centrum och kommunens devis ”Ung, vild och vacker”, säger Ann Johansson kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun, som efterträder Lena Boman som vd för Nykvarnsbostäder vid årsskiftet. (Läs mer i separat artikel.)

- Att få vara med och förverkliga Nykvarns vision ”Ung, vild och vacker” genom att skapa ett nytt centrum är en dröm för en professionell entreprenör, säger Mikael Lidström, regionchef på Veidekke Entreprenad.
- För oss på Stendörren är det en stor utmaning att få leva upp till Nykvarns kommuns vision om ett nytt centrum. Vår samlade erfarenhet av projektutveckling och centrumförvaltning kommer vi att ha stor nytta av i detta fantastiska projekt, säger Knut Pousette, vd på Broadgate & Stendörren Fastigheter.

Byggstarten beräknas ske 2013 och en ny detaljplan, som medger större byggrätt, kommer att tas fram och ska enligt avtal ha vunnit laga kraft senast den 30 oktober 2013. Den planerade produktionstiden för hela exploateringen är 8 till 10 år.

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige