Image
Bild: Magnus Mårding/Grand Hotel

Vectura renodlar – säljer Grand Hôtel för 3,6 miljarder kronor

Transaktioner Avyttringen sker i samband med att Vecturas ägarbolag Patricia Industries, som är en del av Investor AB, ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM AB.
Publicerad den 19 April 2021

Transaktionsvärdet för fastigheten Grand Hôtel uppgår till cirka 3,6 miljarder kronor och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021.

Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.

– Vi ser försäljningen som en möjlighet att renodla vår portfölj och öka den ekonomiska flexibiliteten för fortsatt tillväxt inom våra fokusområden samhällsfastigheter och kontor. I dag investerar vi cirka 4 miljarder i våra pågående projekt och hoppas kunna accelerera än mer. Vi fortsätter att utveckla för långsiktig förvaltning och ser samtidigt positivt på ytterligare förvärvsmöjligheter. Vi har de senaste åren stärkt organisationen och rekryterat för fortsatt tillväxt, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

I dag gör Vectura omfattande kontorssatsningar med koppling till life science. En stor satsning är Forskaren som blir ett nytt life-science center i centrala Hagastaden där forskning, vård och näringsliv möts. Tillsammans med Nextstep utvecklar Vectura Goco Health Innovation City i Mölndal som blir ett innovationskluster i syfte att accelerera svensk hälsoinnovation. I nuläget pågår även omvandlingen av Bromma sjukhus till ett vitaliserat vård- och omsorgshus inom segmentet samhällsfastigheter.

FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Givet den närståenderelation som råder mellan FAM och Investor har värderingen och övriga villkor i transaktionen utvärderats av tredje part. FAM har inhämtat värderingsbedömning avseende verksamheten av Erneholm Haskel och avseende fastigheten av Savills. Beslutet i FAM:s styrelse har tagits utan deltagande av ledamöter som skulle kunna antas ha intressekonflikt.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige