Image

Stadigt förbättrat från Fastpartner

Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat är nu uppe i 326 miljoner kronor. Målet om 400 miljoner kronor i slutet av 2014 kvarstår.
Publicerad den 24 Oktober 2013

Fastpartner redovisar hyresintäkter på 189,4 miljoner kronor (164,3) för Q3.

Driftnettot ökar till 131,1 miljoner kronor (105,3). Ökningarna är hänförliga till driftnetton från nyförvärvade fastigheter.

Förvaltningsresultatet uppgår till 81,6 miljoner kronor (62,3) eller 1,54 kronor per aktie (1,17).

Resultatet ökar till följd av nyförvärvade fastigheter men har också påverkats av högre räntekostnader till följd av upplåning i samband med förvärven.

Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 38 miljoner kronor (-36,6).

För niomånadersperioden uppgår förvaltningsresultatet till 213,7 miljoner kronor (167), per aktie 4,02 (3,18) kronor.

Fastighetsvärdet är nu uppe i 9 219,7 miljoner kronor (7 834,0).

Fastpartners mål kvarstår. I slutet av 2014 ska bolaget ha:
# Ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor.
# Hyresintäkter överstigande 1 000 miljoner kronor.
# Ett driftnetto överstigande 650 miljoner kronor.
# Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY