Image
SSM, med vd Mattias Roos, ändrar redovisningsprincip från och med Q4-rapporten.
SSM, med vd Mattias Roos, ändrar redovisningsprincip från och med Q4-rapporten. Bild: SSM

SSM anpassar redovisning efter dialog med Nasdaq

Bolag SSM meddelar nu att bolaget ska tillämpa en ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar, detta sker från och med Q4-rapporten som kommer den 21 februari.
Publicerad den 6 Februari 2019

Den nya redovisningsprincipen innebär bland annat att bostadsrättsföreningarna konsolideras i SSM:s koncernredovisning och att resultat från genomförda projekt redovisas vid den tidpunkt den enskilde bostadsrättsköparen tillträder bostaden. Förändringarna påverkar inte bolagets process för projektutveckling eller finansiella mål.

Nasdaq Stockholm har under 2018 fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 15 samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättsföreningarna är självständiga eller inte. Den 10 december erhöll SSM, tillika övriga börsnoterade bostadsutvecklare, ett slutligt ställningstagande där Nasdaq bland annat anger kriterier för bedömning av bostadsrättsföreningars självständighet och konsolidering.

IFRS är ett principbaserat regelverk vars tillämpning kräver bedömningar och där olika slutsatser många gånger är möjliga. SSM har hittills gjort bedömningen att bostadsrättsföreningarna varit självständiga och därmed inte konsoliderat dem i bolagets koncernredovisning. SSM:s principer för redovisning av fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar har även beskrivits i bolagets finansiella rapporter. Mot bakgrund av den nya presumtion som Nasdaq nu ger uttryck för har SSM beslutat att anpassa sin redovisning av bostadsrättsprojekt, med retroaktiv tillämpning, från och med delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY