Image

Skandiatransport hyr i Torslanda

UTHYRNING Skandiatransport hyr en markyta på 30 000 kvadratmeter i Torslanda av ett dotterbolag till Amhult 2.
Publicerad den 13 November 2008

Dotterbolaget Terrester AB äger markområde om cirka 47 000 kvadratmeter i Torslanda. Marken är under detaljplaneändring och större delen av denna markyta har tidigare förhyrts av bolaget ContainerCare för depåhållning och reparation av containers. Markytan blev ledig i slutet av sommaren då ContainerCare flyttade sin verksamhet närmare hamnen.

Förhandlingar med Skandiatransport om förhyrning av mark har pågått under kortare tid. Skandia-transport kommer att förhyra minst 30 000 kvadratmeter mark på ett avtal som löper på tre månader, med tre månaders förlängning. Marken kommer Skandiatransport att använda för uppställning av fordon. Uthyrningen innebär att koncernens resultat kommer att ytterligare förbättras.

- Återigen ser vi i koncernen en styrka att i alla konjunkturens lägen hitta nya intressenter och hyresgäster till våra fastigheter. Vi har i koncernen Amhult 2 ett orubbligt förtroende för den potential som finns i området Torslanda. Mycket tillfredsställande är också att återigen är samtliga lokaler och mark uthyrda fram till projektering av området efter laga kraft vunnen plan, säger Eigil Jakobsen, vd för Amhult 2.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Stena bli självförsörjande på el

Energi/miljö Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan. Fstighetssverige har pratat med Stena Fastigheterns vd, Cecilia Fasth, om de nya energisatsningarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige