Image
Rebecka Eidenert.
Rebecka Eidenert. Bild: SBS

SBS tar in nya pengar – till 25 procents premie

Bolag Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 miljoner kronor till en teckningskurs om 10 kronor per aktie.
Publicerad den 6 Maj 2022

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 25,9 procent jämfört med stängningskursen för SBS aktie på torsdagen. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Kapitalet stärker bolaget finansiellt och ger förbättrade tillväxtmöjligheter framåt. SBS har en konkret och ambitiös tillväxtplan för de kommande åren med en omfattande nyproduktionsportfölj.

Samtliga aktier har tecknats av Svea Bank som är en befintlig aktieägare med ett innehav före emissionen om 9 278 492 aktier vilket motsvarar 4,86 procent av antalet aktier och röster före emissionen, större ägare i SBS har uttalat sitt stöd för emissionen.
– Studentbostäder är ett mycket intressant segment med möjligheter till god avkastning samtidigt som det är en grundsten i demokratin att befolkningen har möjlighet att studera. Vi är glada att få möjligheten att investera ytterligare i SBS, och skapa bättre förutsättningar för bolaget att växa. Vi ser potential i den drivna organisationen och har en stark tilltro till att bolaget kommer att lyckas och fortsätta ta marknadsandelar av den nordiska marknaden", säger Lennart Ågren, vd för Svea Bank.

– Vi välkomnar Svea Bank som en större långsiktig ägare i SBS tillsammans med vår tidigare starka aktieägarbas. Svea Bank är en investerare som ser potentialen i segmentet och vår tillväxtresa. Med det nya kapitalet får vi möjligheten att växa ytterligare vilket känns positivt, säger Rebecka Eidenert, vd för SBS.

Styrelsen anser att det är långsiktigt gynnsamt för SBS och ägarna att Svea Bank, som är en välrenommerad, kapitalstark och långsiktig investerare, investerar ytterligare i bolaget och att detta sker på attraktiva villkor samt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att det institutionella ägandet ökar.

Styrelsen konstaterar också att det anskaffade kapitalet är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet och noterar att de nyemitterade aktierna endast motsvarar cirka 2,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att den teckningskurs som framförhandlats med Svea Bank väsentligt överstiger bolagets aktiekurs och att de större aktieägarna i bolaget delar styrelsens bedömning och är positiva till transaktionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

SBS har i samband med nyemissionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige