Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB höjer målen

Bolag I samband med SBB:s kapitalmarknadsdag i dag presenterar bolaget nya finansiella och operationella mål. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.
Publicerad den 4 December 2018

SBB:s nya finansiella mål (tidigare nivåer anges inom parentes nedan):

# Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år (oförändrat).
# Belåningsgrad lägre än 55 procent (lägre än 60 procent).
# Soliditet om minst 35 procent (minst 30 procent).
# Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat).
# Säkerställd belåningsgrad lägre än 40 procent (lägre än 55 procent).
# Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr (1,8 ggr).
# Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier) (oförändrat).

SBB:s nya operationella mål:
# Ett fastighetsbestånd om 40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating.
# Renovering av minst 600 lägenheter per år.

Ilija Batljan, vd för SBB sammanfattar dagens kapitalmarknadsdag:
– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på samhällsfastigheter, då det är vår kärnverksamhet att förvärva och förvalta denna typ av tillgångar. Utöver samhällsfastigheter fokuserar vi på hyresfastigheter, inom vilket område ambitionen är att öka olika typer av samarbeten framöver.

– SBB är ett aktivt bolag på transaktionsmarknaden, och kommer fortsätta att vara det även framöver för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vår styrka grundar sig i att hitta och agera på möjligheter i marknaden där vår långa gemensamma erfarenhet inom dessa tillgångar ger oss konkurrensfördelar gentemot andra.

– Utöver bolagets fokus på transaktioner kommer SBB att skapa värde genom att renovera och optimera det befintliga beståndet samt fokusera på hållbarhet. SBB:s målsättning är att 600 lägenheter ska renoveras per år och att energiförbrukningen i bostäderna ska minska med 30 procent.

– Vi arbetar aktivt för att stärka vår finansiella position och sänka våra finansiella kostnader. Flera åtgärder har redan introducerats och bolagets snittränta har kontinuerligt minskat till nuvarande nivå om 2,49 procent (per 30 september 2018). Innan årsskiftet är SBB:s ambition att ha uppfyllt de krav som ställs på en investment grade rating, vilket borgar för ytterligare sänkta finansieringskostnader över tid.

– SBB har även som ambition att byta handelsplats från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019, avslutar Ilija Batljan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY