Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar: 75 procent har tecknats i företrädesemissionen

Bolag Oscar Properties har offentliggjort det slutliga utfallet i företrädesemissionen och utbyteserbjudandet. Slutresultatet blev att 125 783 864 stamaktier, motsvarande cirka 75 procent av företrädesemissionen, har tecknats efter att den förlängda teckningsperioden avslutats.
Publicerad den 16 December 2019

Oscar Properties kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor, före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 20 miljoner kronor samt emissionskostnader. Det slutgiltiga utfallet i utbyteserbjudandet innebär att cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget har accepterat erbjudandet.

"Utfallet i företrädesemissionen och utbyteserbjudandet ger Oscar Properties de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att fortsätta bedriva Bolagets pågående och planerade projekt, vilka bolaget på sikt hoppas kunna generera en god avkastning till dess aktieägare och övriga intressenter", säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties beslutade den 8 november 2019 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B ("utbyteserbjudandet") samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor ("företrädesemissionen").

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att 125 783 864 stamaktier, motsvarande cirka 75 procent av företrädesemissionen, har tecknats efter att den förlängda teckningsperioden som löpte fram till och med den 12 december 2019 avslutades.

Av de 125 783 864 stamaktier som totalt tecknades i företrädesemissionen, tecknades 110 439 085 stamaktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen. Återstående 15 344 779 stamaktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9 procent av de erbjudna stamaktierna.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen innebär att bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor, före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 20 miljoner kronor, samt före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 20 miljoner kronor.

Det slutgiltiga utfallet i utbyteserbjudandet innebär att totalt 1 132 025 preferensaktier och 60 421 preferensaktier av serie B har återköpts i utbyte mot stamaktier i utbyteserbjudandet, vilket motsvarar cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget. Antalet återköpta preferensaktier och preferensaktier av serie B innebär att bolaget kommer emittera 28 300 625 respektive 3 021 050 stamaktier.

Efter utbyteserbjudandet och företrädesemissionen kommer antalet utestående stamaktier att uppgå till 190 528 825 samt antalet preferensaktier (som inte ägs av bolaget självt) att uppgå till 1 102 410 och preferensaktier av serie B (som inte ägs av bolaget självt) att uppgå till 74 180.

Leverans av nyemitterade stamaktier i utbyteserbjudandet kommer ske i samband med registrering av utbyteserbjudandet och företrädesemissionen hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring den 19 december 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA), förutsatt att registrering sker den 19 december 2019, är den 27 december 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 1, januari 2020.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY