Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Fastator

Ökat substansvärde för Fastator

Bolag Fastator redovisar ett ökat substansvärde för det andra kvartalet jämfört med året innan. Även omsättningen steg medan resultatet var lägre i förhållande till fjolårsperioden.
Publicerad den 18 Augusti 2021

Kvartalet april – juni
Omsättning, miljoner kronor 78,8 (70,2)
Periodens resultat, miljoner kronor 3,9 (108,2)
Avkastning på eget kapital, procent 0,2 (7,7)
Soliditet, procent 36,3 (43,7)
Substansvärde, miljoner kronor 1 679,1 (1 540,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 21,8 (21,4)

Kommentar från vd Knut Pousette:
Årets andra kvartal har varit en intensiv period för våra innehavsbolag och trots fortsatt Coronapandemi har bolagen över lag skapat tillväxt. Sammantaget har Fastators balansräkning ökat med 30 procent sedan årsskiftet. Vårt innehavsbolag Studentbostäder i Norden har genomfört en geografisk expansion och tagit steget ut i Norden genom förvärv av fastigheter i Köpenhamn för 1,6 miljarder kronor. Företagsparkens tillväxt och geografiska expansion fortsätter och under perioden har bolaget förvärvat tolv nya fastigheter och har nu ett totalt fastighetsvärde om 1,25 miljarder kronor. Nordic PM har förvärvat Facility Management bolaget Nativus och har därmed stärkt sitt erbjudande över hela landet. Avslutningsvis har Point Properties lanserat visionen om en fjärde fastighet i Karlskoga. Den nya fastigheten kommer bli en ny stadsdel i staden och nyheten mottogs mycket väl av allmänhet och politiker.

I april bildade Fastator ett JV-bolag tillsammans med Broadgate Asset Management. Det nya bolaget har fått namnet Abamco. Syftet med bolaget är att i högt tempo finna lönsamma affärer, förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och utveckling passar in i Fastators innehavsbolag.

I maj hölls årsstämma i Fastator. Stämman biföll förslagen att dela ut 0,65 kronor per aktie till aktieägarna samt att införa ett incitamentsprogram. Vidare bifölls valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter.

Under maj månad emitterade Fastator även icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor där ramverket om 700 miljoner kronor därmed är fullt utnyttjat. Det nya kapitalet kommer att användas för fortsatta förvärv och upprätthållande av vår höga tillväxttakt.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige