Image
Anette Frumerie.
Anette Frumerie. Bild: Rikshem

Ökat förvaltningsresultat för Rikshem

Bolag Rikshems delårsrapport visar stabil utveckling och minskade kostnader.
Publicerad den 28 Oktober 2021

Hyresintäkterna uppgick till 2 276 miljoner kronor för perioden. Nivån är oförändrad i jämförelse med tidigare period vilket förklaras av fastighetsförsäljningar under 2020 och 2021. Driftsöverskottet ökade med 1,0 procent till 1 359 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet ökade med 228 miljoner kronor eller 24,2 procent till 1 170 miljoner kr (942). Ökningen är främst hänförlig till värdeökning i fastigheter i joint ventures.

– Rikshem fortsätter sin stabila och långsiktiga utveckling och kan för perioden uppvisa ökat driftsöverskott och kostnadsminskningar kopplade till bland annat minskat akut underhåll. Den starka värdeutvecklingen som lett till att resultatet före skatt ökat visar på attraktiviteten i de segment vi är aktiva inom. Vår positiva utveckling fortsätter och under de senaste månaderna har vi produktionsstartat närmare 500 lägenheter i tre olika projekt, tillträtt en stor projektfastighet i Norrköping och genom ett effektivare uthyrningsarbete minskat vakanserna i bland annat Kalmar, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

Rikshem januari till september 2021:
Hyresintäkterna uppgick till 2 276 mkr (2 276).
För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 37 mkr eller 1,7 procent
Driftsöverskottet ökade till 1 359 mkr (1346)
Förvaltningsresultat om 1 170 mkr (942)
Periodens resultat före skatt uppgick till 3 472 mkr (1 972), en ökning med 76,1 procent.
Värdeförändring fastigheter om 2 142 mkr (1 022)
Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, ökade till 57 921 mkr (54 485)
Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 9,3 procent (7,0)

- Susanna Sundström
susanna@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige