Image
Peter Strand.
Peter Strand. Bild: SLP

Nu går SLP till börsen

Bolag Första handelsdagen blir nästa onsdag. Bolaget värderas pre money till 3 900 – 4 129 miljoner kronor.
Publicerad den 15 Mars 2022

Swedish Logistic Property har beslutat om ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt om teckning av Bolagets aktier av serie B samt efterföljande notering på Nasdaq Stockholm med planerad första dag för handel den 23 mars 2022.

Erbjudandet uppgår till ett belopp om högst cirka 750 miljoner kronor och utgörs enbart av nyemitterade aktier av serie B.
Teckningskursen per aktie av serie B i Erbjudandet kommer att fastställas i intervallet 25,50 kronor till 27,00 kronor.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 4 mars 2022 bedömt att bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel.

Teckningskursen motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående aktier av serie A och serie B i Bolaget före erbjudandet om 3 900 mkr till 4 129 mkr. Den slutliga teckningskursen kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds, vilket förväntas bli den 23 mars 2022.

Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo medför Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, en utspädning i intervallet från 15,4 till 16,1 procent av det totala antalet aktier och från 6,9 till 7,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
15 procent av det totala antalet aktier av serie B som omfattas av erbjudandet avser övertilldelning.

Cornerstoneinvesterare har med förbehåll för vissa sedvanliga villkor åtagit sig att teckna aktier av serie B i Erbjudandet till den slutliga teckningskursen uppgående till högst 27,00 kronor per aktie för ett totalt belopp om 480 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet förutsatt att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Cornerstoneinvesterarna är: Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Coeli Asset Management AB, Danske Invest, Kapitalforeningen Investering & Tryghed, Lannebo Fonder AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Odin Forvaltning AS, PriorNilsson Fonder, SEB Investment Management AB och FE Fonder AB.

Erik Selin, styrelseordförande i SLP:
– När jag tillsammans med Peter Strand, Greg Dingizian och Mikael Hofmann under senhösten 2018 grundade SLP var målet att bygga upp ett fastighetsbolag med inriktning mot logistik och att skapa ett snabbfotat och kreativt bolag med fokus på södra Sverige. Tack vare ett team av drivna och kunniga medarbetare har SLP överträffat förväntningarna på både tillväxt och kvalitet. Styrelsens bedömning är att en notering av SLP:s aktier av serie B på Nasdaq Stockholm kommer att främja SLP:s fortsatta tillväxt och utveckling genom en finansiell beredskap och en mer effektiv långsiktig kapitalförsörjning från kapitalmarknaden.

Peter Strand, vd på SLP:
– Att vi nu noterar SLP:s aktier av serie B på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe i vår historia. Detta kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att exekvera på vår affärsmodell att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Att verka i en publik miljö kommer att möjliggöra en långsiktig och effektiv kapitalförsörjning från kapitalmarknaden. Detta kommer att ge oss förutsättningar att generera hållbar värdetillväxt och snabbt bli en av de större aktörerna i vår bransch. Jag ser fram emot att få välkomna många nya aktieägare som vill vara med på SLP:s fortsatta tillväxtresa.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige