Image
Andreas Wahlén, vd för NP3.
Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3 ökade hyresintäkterna i Q3

Bolag NP3 redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Publicerad den 22 Oktober 2021

Juli-september:
Hyresintäkterna uppgick till 308 miljoner kronor (273), en ökning med 12,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 246 miljoner kronor (221), en ökning med 11,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 185 miljoner kronor (154), en ökning med 20,1 procent mot föregående år. Ökningen härleds till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intresseföretag och joint venture.

Resultatet före skatt var 355 miljoner kronor (171). Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet positivt med 123 miljoner kronor (16). Vidare uppgick värdeförändringar av finansiella instrument till 13 miljoner kronor (7).

Resultatet efter skatt blev 292 miljoner kronor (144), en ökning med 102,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,26 kronor (75,39).

Januari-september
Intäkterna ökade med 11 procent till 895 mkr (809).
Driftöverskottet ökade med 10 procent till 660 mkr (603).
Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 479 mkr (408). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande 7,91 kr/stamaktie (6,77).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 732 mkr (49).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 087 mkr (343) vilket motsvarar 19,05 kr/stamaktie (5,56).
Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 318 mkr (628) varav 1 074 mkr (526) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar bland annat:
– Investeringsverksamheten har liksom tidigare under året varit intensiv. Under rapportperioden har tillträden skett om drygt 1 miljard kronor och signerade förvärv om nästan 2 miljarder kronor, där tillträden sker i början av sista kvartalet. Till dessa förvärv ska vi addera investeringar i projekt samt i våra intresseföretag.

NP3 kan konstatera att årets tillväxt blir den högsta sedan bolagets historia och det är under fjärde kvartalet som tillväxten primärt kommer ske.
– Vi har en positiv nettouthyrning och vårt totala vakansvärde minskar något trots ett större fastighetsbestånd. Vi kommer se något högre vakanser framgent beroende på våra förvärv. Vakanser som vi ser som potential. Potential tack vare marknadsläget, våra fastigheters lägen i våra orter och framförallt vår organisation, skriver Andreas Wahlén vidare.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY