Image
Niclas Bergman.
Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nivika till börsen 2022

Bolag Smålandsbolaget Nivika Fastigheter AB fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022.
Publicerad den 11 September 2020

Nivika Fastigheter AB är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från 1,6 miljarder till 4,9 miljarder kronor. Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024.

De nya målsättningarna innebär att fastighetsportföljens värde år 2024 ska uppgå till tio miljarder kronor, där 60 procent av portföljens värde ska bestå av bostäder. Utöver detta har Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022.

Niclas Bergman, vd för Nivika:
– Nivikas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta, och som till stor del innehåller bostadsprojekt.
– Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Nivikas inriktning mot en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Nivika och utöka fastighetsportföljen i samma takt som vi gjort de senaste åren.

Styrelsen har också valt att behålla befintliga nyckeltal i finanspolicyn;
· Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent, där finansieringskällorna ska vara en balans av lån i bank och obligationslån.
· Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.
· Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,75.

I takt med att Nivika utökar beståndet på sina fokusorter och även intensifierar sitt hållbarhetsarbete har styrelse och ledningsgrupp förstärkts. Thomas Lindster, med lång erfarenhet av kapitalanskaffning och tidigare kontorschef i Danske Bank, är ny extern styrelseledamot. Ledningsgruppen har utökats med Johan Markusson som tillträder posten som fastighetschef i Växjö inom kort.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY