Image
Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika genomför företrädesemission på 511 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Nivika genomför en företrädesemission på cirka 511 miljoner kronor och emissionen är fullt garanterad. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning, genomföra en förtida återbetalning av utestående obligationslån och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt. Nivika fortsätter samtidigt sin strategiska översyn och geografiska konsolidering av fastighetsportföljen.


Nivika säljer fastighet i Gislaved

Transaktioner Fastigheten ligger på Henja Industriområde och har en totala uthyrbar area som uppgår till 3 000 kvadratmeter. Fastigheten säljs till Bygga GWG AB som sedan tidigare äger grannfastigheten.


Nivika säljer till Stora Munksjön Utvecklings AB.

Nivika säljer tre fastigheter i Jönköping

Transaktioner Nivika säljer tre fastigheter om totalt 11 000 kvadratmeter i Stora Munksjön i Jönköping till kommunala Södra Munksjön Utvecklings AB.


Fastigheterna Vesslan 18-21 i Vetlanda säljs till MP-bolagen, som sedan tidigare äger grannfastigheten.

Nivika säljer i Vetlanda

Transaktioner Nivika säljer fyra fastigheter i Vetlanda till MP-bolagen.


Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika anpassar kostymen rejält: "Rädd för att räntan kommer vara hög länge"

Bolag Nivika är inne i en hård konsolideringsperiod med minskad personalstyrka och energibesparingar för att få ner driftskostnaderna. Samtidigt letar vd:n Niclas Bergman efter vägar att lösa en av bolagets obligationer samtidigt som man redan lyckats förlänga bolagets tidigare väldigt korta räntebindningar. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets status idag och hur man ämnar anpassa sig efter den nya verkligheten.


Niclas Bergman.

Nivikas förvaltningsresultat mer än halverat

Bolag Nivika redovisar ett mer än halverat förvaltningsresultat under sitt tredje kvartal jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.


Mats Nyström blir ny regionchef i Växsjö.

CA Fastigheter rekryterar regionchef från Nivika

Karriär CA Fastigheter har rekryterat Mats Nyström som ny regionchef i Växjö.


Catena förvärvar av Nivika i Jönköping

Transaktioner Catena har tecknat avtal om förvärv av 85 000 kvadratmeter logistikmark i Stigamo, Jönköping. Säljare är Nivika.


Niclas Bergman.

Nivika ökade hyresintäkterna

Bolag Fastighetsbolagens rapportperiod inleds idag och först ut är Nivika som levererar en rapport där hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (112) under perioden september till november 2022, en ökning med 34,8 procent mot föregående år. Samtidigt redovisar bolaget ett lägre förvaltningsresultat under den här perioden jämfört med samma period året innan.


Hematiten i Värnamo.

Nivika tecknar hyreskontrakt och uppför en industrifastighet i Värnamo till DS Smith

Uthyrning Nivika har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med DS Smith avseende uppförande av en ny industribyggnad på Bredasten industriområde i Värnamo. Tomten ligger på Bredastens nya etapp med skyltläge mot E4:an.


Niclas Bergman.

Nivika säljer kontors-/lagerfastighet i Varberg

Transaktioner Nivika har sålt fastigheten Bikupan 19, en kontors-/lagerfastighet i Varberg.


Stigamo i Jönköping

SLP förvärvar logistikfastigheter av Nivika

Ekonomi/Finansiering SLP har idag förvärvat och tillträtt totalt sex fastigheter i två av Sveriges viktigaste logistiknav. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 32 000 kvadratmeter och årshyran per 1 januari 2023 uppgår till cirka 29 miljoner kronor.


Nivika tecknar ett hyresavtal på sju plus tre år i fastigheten Kärleken i centrala Värnamo. Hyresgäst är Region Jönköping och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Nivika tecknar nytt hyresavtal med Region Jönköpings län

Uthyrning Nivika har tecknat ett hyresavtal i Värnamo centrum med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).


Nivika hyr ut och uppför en logistikbyggnad i Värnamo.

Nivika hyr ut och uppför industrifastighet i Värnamo

Uthyrning Nivika Fastigheter har tecknat hyresavtal med Båfi Pac AB avseende uppförande av en ny logistikbyggnad på Bredasten industriområde i Värnamo.


Niclas Bergman.

Nivika köper på Asecsområdet i Jönköping

Transaktioner Nivika har förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika köper i Ulricehamn.

Nivika köper för en halv miljard i Ulricehamn

Transaktioner Nivika har förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika bygger ny anläggning åt Hedin Bil

Uthyrning Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo.


Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika på väg mot storförvärv i Borås

Bolag Nivika har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett fastighetsbolag i Borås. Med avtalet förbinder sig fastighetsbolaget att fram till 31 oktober inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag. Avtalet ger Nivika möjlighet att fortsätta utvärdera fastighetsbeståndet på cirka 1,5 miljarder kronor och förhandla om kommersiella villkor med exklusivitet.


Niclas Bergman, vd för Nivika.

"Jag läser gärna några årsredovisningar innan läggning"

Bolag Nivikas vd Niclas Bergman har alltid många järn i elden och basar över ett transaktionsintensivt bolag som noterades på börsen så sent som i december 2021. Under Fastighetssveriges senaste event i Jönköping berättade Värnamo-sonen mer om bolagets tillväxt, varför man nyligen startade ett bostadsutvecklingsbolag och hur Nivika ska växa geografiskt framöver.


Nivika utökar bostadsportföljen på västkusten.

Nivika utökar bostadsportföljen på västkusten

Transaktioner Den 1 april förvärvade Nivika Halmstad Haverdal 22:16, en fastighet med 88 hyreslägenheter i Haverdal, 15 minuter norr om Halmstad. Beståndet utgörs av tvåvåningsbyggnader, med närhet till matbutik och endast 500 meter till havet.