Image
Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål.
Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål.

Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål

Energi/miljö Magnolia Bostads ansluter sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) vilket innebär en bekräftelse på att bolagets klimatmål är vetenskapligt baserat och bidrar till att bromsa klimatförändringar i linje med Parisavtalet.
Publicerad den 31 Augusti 2022

– Vårt åtagande genom ett forskningsbaserat klimatmål utgör en del av vår klimatfärdplan och innebär att vi ställer om vår verksamhet enligt Magnolia Bostads 5-punktsprogram för hållbart byggande. Detta innebär bland annat ett fortsatt fokus på materialval, energival, utformning, digitalisering och återbruk, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad har som samhällsutvecklare en viktig roll i omställningen till en hållbar framtid. Bolagets SBTi-mål ligger i linje med de klimatsamarbeten man ingår i inom branschen och som alla eftersträvar att uppnå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor. Magnolia Bostads klimatmål innebär en minskning med 38 procent av växthusgasutsläpp enligt standarden Green House Gas protocol till år 2030 för scope 1 och 2. Man ska även minska sina växthusgasutsläpp för scope 3.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett gemensamt initiativ från CDP, FN:s Global Compact, the World Resources Institute och Världsnaturfonden. Syftet är att stötta företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. SBTi:s målalternativ för små och medelstora företag med färre än 500 anställda innebär att det forskningsbaserade målet sätts för scope 1- och 2-utsläpp genom målalternativ och för scope 3 krävs att bolagen mäter och minskar sina utsläpp.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige