Image
Biljana Pehrsson.
Biljana Pehrsson. Bild: Kungsleden

Kungsleden startar året starkt

Bolag Presenterar ökat förvaltningsresultat, positiv nettouthyrning och optimistisk syn på framtiden.
Publicerad den 22 April 2021

Kungsledens Q1 i siffror:
Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 318 miljoner kronor (310). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och minskade försäljnings- och administrationskostnader.
Nyuthyrningen uppgick till 50 miljoner kronor (38) och nettouthyrningen till 9 miljoner kronor (3).
17 hyresavtal (31) med ett totalt hyresvärde om 75 Mkr (52) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 9 procent (13).
Efter investeringar om 231 miljoner kronor, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 41 814 miljoner kronor jämfört med 40 718 v vid årets ingång.
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 932 miljoner kronor (243) vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Den fortsatt mycket starka efterfrågan på lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav samt ökad hyrespotential har påverkat fastighetsportföljens värde positivt.
Aktuellt substansvärde ökade till 102,73 kr per aktie (92,58).

Biljana Pehrsson kommenterar:
"Kungsleden levererar ett stabilt resultat för första kvartalet 2021 och utsikterna framåt är goda. För tionde kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning och omförhandlingsresultatet är fortsatt starkt. Positiva värdeförändringar inom i synnerhet lager-, industri- och logistikbeståndet har tillsammans med investeringar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,1 miljarder kronor till 41,8 miljarder kronor sedan årsskiftet.
Förvaltningsresultatet har ökat till 318 Mkr, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet föregående år. 2021 har startat bra med fler förfrågningar och ökad aktivitet i hyresmarknaden, både vad avser kontor samt lager, industri och logistik. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark. Tillväxtprognoserna för året och kommande år har reviderats upp vilket skapar positiva utsikter framåt", skriver hon i vd-ordet och fortsätter:

"Året har börjat bra och utsikterna framåt blir gradvis ljusare. Regeringen justerade nyligen upp sin prognos för Sveriges tillväxt i år, till 3,2 procent och för 2022 till 3,8 procent. Givet att vaccineringen fortgår och att länder gradvis lättar på restriktioner tror vi också på en bredare återhämtning i ekonomierna och en starkare tillväxt för Sverige".

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Per Schlingmann: Därför är 15-minutersstaden här för att stanna

Bolag Den tidigare moderatpolitikern är numera bland annat stadsutvecklingsstrateg som är väl insatt i det allt mer populära konceptet 15-minutersstaden. När Diös ordnade ett digitalt event på temat berättade han mer om innehållet i konceptet och varför attraktiviteten accelererats under pandemin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY