Image

Kungsleden refinansierar lån

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har refinansierat banklån om 1 340 miljoner kronor genom att uppta ett långfristigt lån via Realkredit Danmark som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank.
Publicerad den 25 Oktober 2016

Kungsleden erhåller ett kreditlöfte med 20 års löptid som finansieras genom att Realkredit Danmark emitterar säkerställda obligationer. Genom transaktionen förlänger Kungsleden kapitalbindningen på sin samlade upplåning från 2,9 år till fyra år och sänker samtidigt lånekostnaden.

Kungsledens kostnad för lånet utgörs av Realkredit Danmarks egen upplåningskostnad för obligationen plus en årlig fast avgift. Obligationen löper med en kupongränta om Stibor 90 dagar + en kreditmarginal om 30 räntepunkter. Eftersom obligationen inte har något räntegolv vid noll när Stibor är negativ får Kungsleden i praktiken ett avdrag på den fasta avgiften så länge Stibor-räntan (i dag omkring -0,50 procent) fortsätter att vara mer negativ än kreditmarginalen är positiv (+0,30 procent). Kungsledens årliga kostnadsbesparing uppskattas till för närvarande sju miljoner kronor jämfört med det banklån som refinansieras.

Underliggande obligation förfaller per oktober 2019 och refinansieras därefter till då gällande villkor på obligationsmarknaden. Vid detta tillfälle kan Kungsleden välja att fortsätta att låna via Realkredit Danmark eller återköpa utestående obligation till kurs 100 procent (pari).

– Samtidigt som Kungsleden får ett mycket långt kreditlöfte sänker vi den årliga lånekostnaden med cirka sju miljoner kronor. Även om priset på upplåningen kan förändras när underliggande obligation refinansieras borgar den höga kreditvärdigheten i Realkredit Danmarks obligationer för att denna finansieringsform långsiktigt kommer vara ett attraktivt alternativ, säger Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige