Image

Kraftigt ökat driftnetto för Fastpartner

Ekonomi/Finansiering Fastpartner presenterar en stark rapport för årets första kvartal. Bland annat ökade driftnettot med nästan 26 procent jämfört med motsvarande period förra året.
Publicerad den 25 April 2014

• Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 22,8 procent och uppgick till 222,7 (181,3) miljoner kronor.

• Driftnettot ökade med 25,7 procent och uppgick till 138,0 (109,8) miljoner kronor, vilket gav en överskottsgrad om 62,0 (60,6) procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 82,8 (61,4) miljoner kronor, per stamaktie 1,56 (1,16) kronor.

• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 358 miljoner kronor.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 782,5 (9 563,1) miljoner kronor. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ och Newsec.

• Resultat efter skatt uppgick till 78,2 (47,2) miljoner kronor, per stamaktie 1,47 (0,89) kronor.

• Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
- Ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor.
- Hyresintäkter överstigande 1 000 miljoner kronor.
- Ett driftnetto överstigande 650 miljoner kronor.
- Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor.

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY