Image
Peter Strand, vd för SLP.
Peter Strand, vd för SLP. Bild: SLP

Kraftigt ökade hyresintäkter för SLP

Bolag Hyresintäkterna ökade till över 300 miljoner kronor för SLP under årets första nio månader samtidigt som substansvärdet ökade med 18 procent. Nettouthyrningen minskade dock jämfört med motsvarande period 2021.
Publicerad den 24 Oktober 2022

Januari - september:

Hyresintäkterna ökade med 59 procent och uppgick till 301 mkr (190).
Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 65 procent och uppgick till 169 mkr (103).
Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,1 kr (3,7).
Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 18 procent och uppgick till 21,6 kr.
Nettouthyrningen under perioden uppgick till 9,4 mkr (19,7).
Nio fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 73,1 tkvm och ett fastighetsvärde om 734 mkr (729).
Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, drygt 20 procent över den senaste externa marknadsvärderingen.
Omförhandling har skett av ca 40 procent av befintlig låneportfölj till så kallade gröna säkerställda banklån.
Anslutning till tre ledande initiativ för hållbart företagande; UN Global Compact, Sweden Green Building Council och LFM 30.
Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars med ett kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier mot­svarande 750 mkr.

– I en orolig marknad har vi fortsatt att skapa värden i våra fastigheter. Trots att vi i tredje kvartalet höjt avkastningskravet i värderingen har vi en positiv värde­förändring. Detta till följd av god nettouthyrning, genomförda investeringar och sänkt vakansgrad. Återstående hyrestid uppgår till 6,2 år. Detta är samma hyrestid som de två senaste kvartalen, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Besqab laddar upp för banksamtal framöver

Ekonomi/Finansiering I förra veckan gick Besqab ut med informationen om att de gör en avsättning i pågående produktion och en nedskrivning av exploateringsfastigheter – i syfte att ge en tydligare bild av värdena i ljuset av marknadsförutsättningarna. Trots det kör de vidare på planerna om nyproduktion under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige