Image
Siggela Möller.
Siggela Möller. Bild: Klövern

Klövern satsar i Söderstaden

Transaktioner Klövern, en av de största fastighetsägarna i Söderstaden, har tecknat avtal om att förvärva tomträtten till fastigheten Sandhagen 8 i Slakthusområdet i Söderstaden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 miljoner kronor plus en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan.
Publicerad den 9 November 2020

Fastigheten, som i dagsläget har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 1 600 kvadratmeter, har en strategiskt viktig placering invid Tele2 Arena i området som binder samman Slakthusområdets södra bostadsdelar med Globenområdets stora evenemangs- och arbetsplatsområde. Tillträde planeras att ske i februari 2021. Klövern har även tecknat ett markanvisningsavtal avseende köp av en del av fastigheten Enskede Gård 1:1, längs med Arenavägen vid Globen Shopping och kulturfastigheten Slakthuskyrkan med det nya planerade tunnelbanehuset intill.

Söderstaden är idag ett av Stockholms mest intressanta stadsutvecklingsprojekt med alla förutsättningar att utvecklas i enlighet med Stockholm stads vision om en tät, levande och urban blandstad, sömlöst förbunden med Södermalm och omkringliggande stadsdelar. Med starkt engagemang i utvecklingen av hela stadsdelen utgår Klövern i alla led från Söderstadens helhetsperspektiv. Med stadsdelens styrka som kommunikationsnav av buss, spårväg, tunnelbana samt god tillgänglighet för cykel och bil, har den dessutom möjlighet att bli söderförorts absolut attraktivaste arbetsplatsområde.

Mitt i hjärtat av Söderstaden avser Klövern att bygga ut och transformera dagens Globen Shopping till ett nav med öppen stadsgatu- och torgmiljö, rikt på utbud av upplevelser, service, aktiviteter, mat, handel, hälsa och rekreation samt konst och kultur till stadens invånare och besökare.

– Målet är att skapa en attraktiv stadsdel, bryta barriärer genom gränsöverskridande länkar och sätta människan i centrum med trygga dynamiska platser där människor och företag kan vistas, mötas och utvecklas, säger Siggela Möller, affärsutvecklare, stadsutveckling Söderstaden på Klövern.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetssveriges favoritepisoder från Wallenstams bok

Bolag På vårt event Lokalmarknadsdagen i mars berättar Hans Wallenstam om 90-talskrisen, hur Wallenstam var det enda västsvenska fastighetsbolaget som överlevde och om sina nyvunna erfarenheter som författare. Fastighetssverige har naturligtvis läst hans bok "Mot alla odds" – och under tre dagar rankar vi här de mest läsvärda episoderna från den. I dag: Kulturkrocken mellan det gamla och det nya, vändningen i ulltröja från Grebbestad, valutakäftsmällen på slottet och julkortet till värsta antagonisten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY