Image
Johan Knaust.
Johan Knaust. Bild: K2A

K2A högt över målen

Bolag Stora värdehöjningar under Q4 – substansvärdet per aktie upp 54 procent under året.
Publicerad den 16 Februari 2022

Q4:
• Hyresintäkterna ökade till 79,7 Mkr (57,5)
• Driftsöverskottet uppgick till 49,6 Mkr (37,6)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 131,9 Mkr (14,8)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 371,4 Mkr (156,4)
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 433,6 Mkr (125,4) och resultat per stamaktie uppgick till 4,86 kr (1,36)

Helåret:
• Hyresintäkterna ökade till 272,7 Mkr (202,2)
• Driftsöverskottet uppgick till 183,9 Mkr (139,5)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 167,6 Mkr (41,7)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 741,9 Mkr (217,7)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 756,5 Mkr (219,6) och resultat per stamaktie uppgick till 8,10 kr (2,28)
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 3 910 (2 981)
• Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,15 kr per stamaktie (0,10) lämnas till stamaktieägarna. Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

2021 blev ett starkt år för K2A med fortsatt hög aktivitet inom såväl transaktion och projektutveckling som i förvaltning. För helåret uppgick hyresintäkterna till 272,7 Mkr och driftsöverskottet till 183,9 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 34,8 respektive 31,8 procent. Vi har satt som mål att driftsöverskottet, i genomsnitt, ska öka med 25 procent per år, vilket innebar att tillväxtmålet överträffades.

Fastighetsmarknaden i Sverige var stark under 2021 och alltmer kapital allokeras till fastighetsinvesteringar. Ökad efterfrågan har bidragit till fallande avkastningskrav och högre värderingar. Särskilt stort har intresset varit för trygga tillgångar som hyresrätter och samhällsfastigheter, vilket gynnat K2A. Under fjärde kvartalet uppgick värdeförändringarna till 371 Mkr och för helåret till 742 Mkr. Värdeförändringarna bidrar till tillväxten av det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV. K2A:s tillväxtmål är att det långsiktiga substansvärdet, i genomsnitt, ska växa med minst 20 procent per år. Under 2021 uppgick ökningen av EPRA NRV per stamaktie till 54,6 procent.

– K2A:s fokus på hyresrätter och samhällsfastigheter i kombination med organisk tillväxt och en stark grön profil innebär att vi är väl positionerade för fortsatt positiv utveckling och hög aktivitet även framöver, säger Johan Knaust, vd, K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige