Image

Här är Nyfosas mål

Bolag Nyfosa, som snart delas ut till Hemfosas aktieägare, presenterar nu mål, finansiella riskbegränsningar och utdelningspolicy.
Publicerad den 7 November 2018

Nyfosa har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av Nyfosas aktier på Nasdaq Stockholm. Planerad första handelsdag är den 23 november 2018.

Övergripande mål: Generera en långsiktigt hög och stabil avkastning med fokus på tillväxt.

Tillväxt- och lönsamhetsmål: En genomsnittlig årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 miljarder kronor (exklusive andelar i joint ventures). Minst 15 procent avkastning på eget kapital över tid, före betald skatt.

Finansiella riskbegränsningar: Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent. Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent. Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

Utdelningspolicy: I huvudsak återinvesteras vinsterna för att ta tillvara affärsmöjligheter och uppnå tillväxtmålet om ett totalt fastighetsvärde om 25 miljarder kronor, därefter avses en betydande andel av resultatet distribueras till ägarna i form av utdelning, inlösen och/eller återköp av aktier.

Nyfosa inleder med ett bestånd om drygt 15 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige