Image

Hemfosa: Substans nästan 127 kronor

Bolag Hemfosa redovisar en stark Q3-rapport inför delningen av koncernen.
Publicerad den 23 Oktober 2018
Caroline Arehult. Bild: Hemfosa
Caroline Arehult.

Hemfosas niomånaderssiffror exklusive Nyfosa (som i rapporten redovisas som Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna):

# Hyresintäkterna uppgick till 642 mkr (528) i kvartalet och 1 842 mkr (1 558) i niomånadersperioden. Driftnetto uppgick till 468 mkr (403) i kvartalet och 1 282 mkr (1 106) i niomånadersperioden.

# Förvaltningsresultat, inklusive resultatandel i delägda företag, uppgick till 330 mkr (280) för kvartalet, en ökning med 18 procent, motsvarande 1,80 kr per stamaktie (1,60) och till 839 mkr (897 mkr) för niomånadersperioden, motsvarande 4,70 kr per stamaktie (5,16). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.

# Resultat efter skatt uppgick till 1 290 mkr (775) för kvartalet, motsvarande 7,51 kr per stamaktie före utspädning (4,73) och till 2 881 mkr (2 635) för niomånadersperioden motsvarande 17,20 kr per stamaktie före utspädning (16,06).

# Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 126,72 kr (107,56) en ökning med 18 procent. I Q2-rapprten var substansvärdet 119,13 kronor.

# Intjäningsförmågan per 30 september 2018 för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 300 mkr.

Vd Caroline Arehult:
– Samhällsbyggnad har alltid intresserat mig. Därför är jag väldigt glad över att få ta över ledarskapet för Hemfosa som är specialist på samhällsfastigheter. Som VD för Hemfosa har jag ett viktigt och spännande uppdrag att leda och utveckla vår verksamhet. Vi har nu dragit igång arbetet med att sätta planen för Hemfosa i sin nya form efter den kommande delningen av bolaget. Samtidigt är det "business as usual" med högt tempo i förvaltning och transaktioner.

– Hemfosa har gjort en fantastisk resa under ledning av Jens Engwall. Jag är imponerad av den starka företagskultur jag möter i Hemfosa – en organisation av drivna medarbetare med stort personligt ansvar, entreprenörskap och engagemang. Att verka i förändring är något man är van vid och det stämmer väl in med den omställning som nu står för dörren. Företagskulturen passar mig som är fostrad i laganda och ett decentraliserat beslutsfattande. Det är också mycket motiverande att ha ett stort fastighetsbestånd att hantera, med långsiktiga relationer till våra hyresgäster vilket ger oss förtroende och trygghet att utvecklas.

– Jag kommer in i en fas när vi ska forma det nya Hemfosa. Riktningen är uttagen – vi ska befästa Hemfosas ställning och fortsätta växa både fastighetsbestånd och resultat. Nu stakar vi ut den bästa vägen framåt, vilka satsningar som är viktigast och hur vi bäst möter våra hyresgästers behov. Klart är att vi kommer sätta en offensiv strategi där nybyggnation av samhällsfastigheter blir en viktig parameter när vi ska växa. Hur vi ska arbeta med hållbarhet på bästa sätt är också något vi behöver integrera i vårt strategiarbete. Som stor aktör är det en självklarhet att vi ska ta ett ansvar kring dessa frågor.

– Förvärv kommer att fortsätta vara en central del i Hemfosas tillväxtstrategi, och aktiviteten är fortsatt hög. Parallellt med arbetet med delningen av koncernen har vi under tredje kvartalet tillträtt fastigheter för cirka 1,2 mdkr, däribland den fastighetsportfölj i norra och mellersta Sverige för drygt 1,1 mdkr som vi avtalade om i juni i år. Vi adderar med denna affär fastigheter med bra avkastning som passar väl in i vår växande svenska samhällsfastighetsportfölj.

– Nu ser vi fram emot att den beslutade delningen av koncernen genomförs under årets sista kvartal med utdelning av Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Båda bolagen kan sedan fullt ut fokusera på framtiden och de spännande möjligheter vi har framför oss. För mig känns det väldigt inspirerande att få leda Hemfosas fortsatta arbete att som betydande fastighetsaktör bidra till utvecklingen av ett hållbart samhällsbygge.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige