Image

H1: Kraftigt ökat resultat för Corem

Bolag Corem redovisar ett kraftigt ökat resultat efter skatt för årets sex första månader.
Publicerad den 13 Juli 2017
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

• Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 miljoner kronor (326) och övriga intäkter uppgick till 3 miljoner kronor (15).
• Driftsöverskottet ökade med 34 procent till 355 miljoner kronor (264).
• Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 190 miljoner kronor (128).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 107 miljoner kronor (100) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 50 miljoner kronor (-207).
• Resultat efter skatt uppgick till 465 miljoner kronor (193), vilket motsvarar 6,27 kronor per stamaktie (2,17).
• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 168 miljoner kronor (10 667).
• Under perioden har fem fastigheter förvärvats, till ett samlat fastighetsvärde om 320 miljoner kronor. Under samma period har tre fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 44 miljoner kronor.
• Investeringar om 116 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

Händelser efter periodens utgång:
• Hyresavtal har tecknats med Hornbach avseende nybyggnation om cirka 8 600 kvadratmeter på Skruven 3 i Borås. I och med detta påbörjar Corem utvecklingen av ett nytt handelsområde för yrkesbutiker på fastigheten.

- Corem fortsätter att visa rekordresultat och årets första halvår visar det högsta förvaltningsresultatet Corem någonsin haft för en sexmånadersperiod. Hyresintäkterna ökar med 38 procent, driftsöverskottet ökar med 34 procent och vårt förvaltningsresultat ökar med 48 procent, säger Eva Landén, vd för Corem.

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY