Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova utökar byggrätt i Skarpnäck genom markanvisning

Bygg/Arkitektur Med högt ställda hållbarhetsambitioner skapar Genova en ny entré till Skarpnäck från Tyresövägen och tar ett helhetsgrepp för den planerade utvecklingen av en ny stadsdel. Genova äger sedan tidigare fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 och har nu tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad för att utöka byggrätten.
Publicerad den 14 Oktober 2021

Genova förvärvade fastigheterna Drevern 1 och Dvärgspetsen 1 under 2018 med avsikten att påbörja en planprocess för utveckling av bostäder. Under 2019 förvärvades därefter Drevern 2 som ligger i anslutning till fastigheterna vilket möjliggör för Genova att ta ett samlat grepp över utvecklingsområdet och öka takten i den pågående planprocessen.

Det nu anvisade markområdet är en del av fastigheten Sköndal 3:1, i anslutning till Genovas befintliga fastigheter, vilket vid lagakraftvunnen detaljplan skapar förutsättningar för Genova att förverkliga en hållbar stadsdel med bostäder, äldreboende, förskola, en livsmedelsbutik med Hemköp som hyresgäst samt parkeringshus.

Genova planerar nu för närmare 500 bostäder i området och den framtida bedömda byggrätten uppgår efter markanvisningen till cirka 42 000 kvadratmeter ljus BTA, exkluderat parkeringshus. Projektet befinner sig i detaljplanearbete och samråd är planerat till våren 2022.
– Det känns väldigt roligt att planarbetet fortskrider i bra takt och att vi parallellt med det har kunnat tillskapa ytterligare byggrätter genom markanvisningsavtalet med Stockholm Stad. Projektet i Skarpnäcks entré speglar tydligt Genovas förmåga att utveckla byggrätter för byggnation av hållbara bostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Boverket om investeringsstöden: "Ser inte vilka syften som uppnås med det här"

Bostäder Boverket bekräftar den mörka bild för utvecklare med investeringsstöd utanför storstadsregionerna som målades upp på Fastighetssverige i fredags, efter regeringens senaste ändring.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY