Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova fortsätter öka lönsamheten

Bolag Genova gjorde ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt var mycket begränsad. Hyresintäkterna ökade med 18 procent och förvaltningsresultatet ökade med 14 procent.
Publicerad den 7 Maj 2021

Perioden januari-mars 2021
Hyresintäkterna uppgick till 63,6 Mkr (54,0), en ökning med 18 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 45,5 Mkr (40,0), en ökning med 14 procent.
Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 11,6 Mkr (8,7) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 1,1 Mkr (–1,8), motsvarande 0,03 kr (–0,06) per stamaktie.
Resultat efter skatt uppgick till 103,4 Mkr (190,6), motsvarande 2,35 kr (5,86) per stamaktie. Minskningen är en följd av lägre värdeförändringar under perioden jämfört med motsvarande kvartal 2020.
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 42 procent till 2 388,7 Mkr (1 679,3), motsvarande 60,36 kr (54,66) per stamaktie.

Kommentar från vd:n Michael Moschewitz:
Genova inleder 2021 med ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt är mycket begränsad. Vi ökade takten väsentligt i vår pågående produktion av hållbara bostäder för egen förvaltning. Därtill genomförde vi flera förvärv som stärker vår intjäningsförmåga och samtidigt ger betydande utvecklingspotential. Med ett nytt grönt finansiellt ramverk befäster vi vår hållbarhetsprofil och i februari emitterades en grön hybridobligation som både skapar stärkt likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Genova fortsatte under första kvartalet att växa lönsamt mot uppsatta mål. Förvaltningsresultatet för de senaste 12 månaderna steg till 64 Mkr, en ökning per stamaktie om 35 procent. En lägre värdeökning i portföljen jämfört med föregående år gör dock att periodens resultat är lägre medan tillväxten i substansvärde per stamaktie uppgick till 10 procent. I takt med att vi tillträder genomförda förvärv kommer intjäning och substansvärde att öka ytterligare under andra kvartalet.

Under inledningen av 2021 har vi ökat takten väsentligt i pågående produktion genom byggstart av bostadsprojekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvm och över 1 000 hyresbostäder, och vi har fler projekt i pipeline med planerad byggstart under året.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Lediga Fastighetsjobb
Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Annika Backlund: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i"

Bolag Annika Backlund är en av väldigt få kvinnliga svenska fastighetsägare. Här berättar hon sin historia; hur hon byggt upp sitt bestånd från 0 till 700 lägenheter, finansieringsproblematiken på mindre orter, dråpliga historier under entreprenörsresan – och regeln hon aldrig bryter mot: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY