Image

Fortsatt nedåt på bostadsmarknaden

Bostäder Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter och villor i riket sjunkit med tre respektive två procent. Prisutvecklingen på årsbasis är nu negativ, -2 procent för bostadsrätter medan villor fortfarande är positiv, +5 procent, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Publicerad den 15 Januari 2018

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.

Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus, säger Hans Flink.

– Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016. Antalet bostadsrättsförsäljningar 2017 blev 106.200, en ökning med +4% mot 2016 och antalet villaförsäljningar blev 52.800, en ökning med +6%. Det sammanlagda värdet för bostadsrätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14%. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75% av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30% av antalet och 50% av värdet, säger Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2017
BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 3% - 7% - 2% 34 944
Centrala Stockholm- 3% - 8% - 5% 83 780
Stor-Stockholm - 3% - 7% - 6% 53 998
Centrala Göteborg- 2% - 6% + 3% 58 253
Stor-Göteborg - 2% - 6% + 4% 42 650
Centrala Malmö - 2% - 4% + 5% 29 631
Stor-Malmö - 2% - 8% + 8% 26 399

Statistiken baseras på försäljningen av 25 220 bostadsrätter under oktober 2017 - december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 - september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 - december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 - november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2017
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket - 2% - 3% + 5% 2 814 000
Stor-Stockholm - 3% - 6% - 1% 5 271 000
Stor-Göteborg - 1% - 3% + 4% 4 335 000
Stor-Malmö - 1% - 3% + 7% 3 573 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 306 villor under oktober 2017 - december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 - september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 - december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 - november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.
Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige