Image
Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.
Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare. Bild: Superstudio.

Fortinova: Substansvärdet når 42,10 kronor

Bolag Fortinova redovisar delårsrapport för september – februari. Förvaltningsresultatet ökar med 62 procent men sjunker per aktie.
Publicerad den 16 April 2021

• Intäkterna för perioden uppgick till 92,6 Mkr (65,9), motsvarande en ökning med 41 procent.
• Driftsöverskott uppgick till 54,8 Mkr (37,9), motsvarande 59 procent i överskottsgrad (58).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 35,3 Mkr (21,8), motsvarande 0,8 kronor (1,0) per aktie och 38 procent i förvaltningsmarginal (33).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 73,6 Mkr (-3,3), varav 60,9 Mkr (-3,8) omfattade orealiserade värdeförändringar.
• Värdeförändringar på derivat uppgick till 7,4 Mkr (7,8).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 100,3 Mkr (19,6), motsvarande 2,2 kronor (0,9) per aktie.
• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 42,1 kr (39,5).

– Bolaget har efter inträde på Nasdaq First North Premier fokuserat på tillväxt genom förvärv i västra Sverige. Utöver de tillträden som skett i perioden uppgår förvärvade ej tillträdda fastigheters underliggande värde till drygt 1,1 miljarder kronor. Samtidigt har vi stärkt vår uthyrningsgrad och visar fortsatt lönsam utveckling. Driftöverskottet har ökat med 45 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 62 procent, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggbranschen i skräcktoppen när konkurserna fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering Konkurserna bland svenska företag låg i slutet på förra året redan på rekordhöga nivåer men fortsätter att öka, enligt ny statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Inom byggsektorn har konkurstakten de sex senaste månaderna, fram till januari 2023, hittills nått den högsta nivån på tio år. Fastighetssverige har talat med ekonom Johanna Blomé om de dystra siffrorna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige