Image
Fortinova förvärvar industrifastighet i Falkenberg.

Fortinova förvärvar industrifastighet i Falkenberg

Transaktioner Fortinova har, genom dotterbolag, ingått avtal om förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:93 i det expansiva verksamhetsområdet vid Falkenbergsmotet intill E6 och riksväg 154.


Fortinova köper bostäder i Kungsbacka.

Fortinova köper i Kungsbacka och Varberg

Transaktioner Fortinova förvärvar bostäder i Kungsbacka och samhällsfastighet i Varberg.


Anders Johansson.

Fortinova: Förvaltningsresultatet ökar med 11 procent

Bolag Fortinovas halvårsrapport visar på elva procent högre förvaltningsresultat och ett substansvärde per aktie om 48,9 kronor.


Anders Valdemarsson, vice vd, och Anders Johansson, vd för Fortinova.

Fortinova köper två fastigheter i Göteborg

Transaktioner Fortinova Fastigheter har ingått avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Olofstorp i Göteborgs kommun.


Fortinovas nya fastigheter.

Fortinova förvärvar fem kommersiella fastigheter

Transaktioner Fortinova har genom helägda dotterföretag ingått avtal med ett antal privata aktörer avseende förvärv av fem kommersiella fastigheter med attraktiva lägen i Göteborg, Kungsbacka och Trollhättan. Fastigheternas beteckningar är Göteborg Högsbo 6:8, Göteborg Högsbo 7:5, Kungsbacka Varla 2:391, Trollhättan Hjulet 2 & Trollhättan Hjulet 6.


Fortinova grundades av vd:n Anders Johansson och vice vd:n Anders Valdemarsson den 19 november 2010.

Tillväxtbolagets mäktiga offensiv – utvärderar fastigheter för över två miljarder

Bolag Läs om Fortinovas potentiella framstötar och vd:ns löfte om förvaltningsresultatet.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Förvaltningsresultat upp drygt 50 procent

Bolag Fortinova redovisar sin Q1-rapport, som omfattar september– november: Förvaltningsresultatet ökar till 23,7 miljoner kronor (15,6 miljoner förra året). Per aktie uppgår förvaltningsresultatet till 0,5 kronor, upp från 0,4 förra året.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo köper för att konvertera

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal om förvärv av en tomställd projektfastighet som tidigare tjänat som vårdboende i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 28 miljoner kronor och syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.


Fortinova ökar sitt bestånd i Falkenberg.

Fortinova förvärvar Falkenbergsfastighet från Fabo

Transaktioner Fortinova förvärvar central bostadsfastighet av kommunala Falkenbergs Bostads AB.


Fortinova köper i Trollhättan.

Fortinova köper i Trollhättan

Transaktioner Fortinova har ingått avtal om förvärv av fyra bostadsfastigheter i Trollhättan.


Anna Weiner Jiffer.

Anna Weiner Jiffer ny styrelseledamot i Fortinova

Bolag Vid Fortinovas årsstämma den 15 december 2021 utsågs Anna Weiner Jiffer till ny styrelseledamot.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Stor utdelningshöjning

Bolag Fortinova redovisar i dag sin bokslutskommuniké för sitt brutna räkenskapsår som avslutades i augusti.
Utdelningen höjs till 0,46 kronor per aktie (0,27).


Patrik Emanuelssons Heba, Mikael Rånes Amasten, Jacob Karlssons K-Fastigheter och Rebecka Eidenerts Studentbostäder i Norden utvecklar alla lägenheter – men de har olika syn på investeringsstödet.

"Behöver gå mycket snabbare" – så använder börsbolagen investeringsstöden

Bygg/Arkitektur Investeringsstödet har utnyttjats för byggande av sammanlagt nästan 50 000 lägenheter, och nyligen föreslog regeringen extra anslag för 2021, då viljan att använda stödet har varit större än väntat. Fastighetssverige har kartlagt hur de börsnoterade bolagen använder stödet – vissa använder det inte alls, medan andra söker stöd för samtliga nybyggnadsprojekt.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärde över 45 kronor

Bolag Fortinovas långsiktiga substansvärde uppgår nu till 45,20 kronor, en ökning med 14 procent.


David Larsson säljer bolaget som han och hans far Sigvard (bilden till höger, från 1989) har byggt upp.

Säljer familjebolaget – "min far och jag var överens om det här innan han gick bort"

Bolag Sigvard Larssons bolag kämpade sig igenom 90-talskrisen och tillsammans med sonen David kom bolaget tillbaka och växte sig starkt runt västgötaslätten.
Nu säljer David Larsson familjebolaget till Fortinova.
– Det är inte slutet, det är början på något nytt, säger David Larsson till Fastighetssverige.


Fortinova köper för 506 miljoner i Skaraborg

Transaktioner Förvärvar bostadsfastighetsportfölj med 30 fastigheter.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärdet når 42,10 kronor

Bolag Fortinova redovisar delårsrapport för september – februari. Förvaltningsresultatet ökar med 62 procent men sjunker per aktie.


Fortinovas grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson.

Efter tröga starten: Grundarduon fyller på

Bolag Anders Johansson om de första månaderna som börs-vd, de höga tillväxtmålen – och det egna aktieköpet i Fortinova.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärde över 40 kronor

Bolag Fortinova redovisar ett förvaltningsresultat om 15,6 miljoner kronor (11,4) för perioden september–november.


Fortinova köper centrumfastighet i Varberg.

Fortinova köper centrumfastighet i Varberg

Transaktioner Fortinova har ingått avtal med Varbergs Bostads AB avseende fastigheten Varberg Färgaren 10. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,7 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.