Image
Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin. Bild: Offentliga Hus

Första rapporten från Offentliga Hus: Förvaltningsresultat 66 miljoner

Bolag Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus redovisar ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019.
Publicerad den 5 November 2020

Perioden 1 januari – 30 september 2020
Hyresintäkter, MSEK 383,3
Förvaltningsresultat, MSEK 66,2
Balansomslutning, MSEK 9 404
Soliditet, % 31,7
Säkerställd belåningsgrad, % 51,4
Fastighetsvärde, MSEK 8,6
EPRA NAV, MSEK 2 668

Offentliga Hus har under rapportperioden renodlat fastighetsportföljen med förvärv av fastigheter för cirka 2,1 miljarder och försäljning av fastighetstillgångar för cirka 0,5 miljarder inklusive avyttringen av ett 90-tal mindre fastigheter på icke-prioriterade orter. Därtill noterades bolagets aktie på Nasdaq First North Premier den 23 oktober 2020.

Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus, kommenterar:
– Vår rapport för tredje kvartalet 2020 är stark och vår nyligen genomförda notering innebar att vi fick drygt 10 000 nya aktieägare i bolaget. Därtill innebar noteringen en likviditetsförstärkning om cirka 1,1 miljarder kronor. Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande samtidigt som vi levererar hög avkastning till våra aktieägare. Nu arbetar vi målmedvetet mot att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Björn Rosengren, styrelseordförande för Offentliga Hus:
– Offentliga Hus är den främsta fastighetspartnern till offentlig sektor och står nu bättre rustat än någonsin för fortsatt tillväxt med en stark och erfaren företagsledning och organisation.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Offentliga Hus på Branschguiden

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartne...

Läs mer om Offentliga Hus på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY