Image

Fördubblat resultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner presenterar en stark rapport för årets tre första månader. Bland annat fördubblar man resultatet efter skatt jämfört med samma period förra året.
Publicerad den 27 April 2012

• Hyresintäkterna för perioden januari – mars ökade med 32 procent och uppgick till 154,2 (116,9) miljoner kronor.
• Driftnettot ökade med 24,7 procent och uppgick till 87,9 (70,5) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 61,8 (50,4) miljoner kronor, per aktie 1,19 (0,99) kronor. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning och högre marknadsräntor.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 763,1 (5 990,3) miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt med 13,7 (1,5) miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet, förutom de nio nyförvärvade fastigheterna i Gävle, är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
• Resultat efter skatt uppgick för perioden till 63,4 (30,3) miljoner kronor, per aktie 1,22 (0,60) kronor. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter, högre värdeförändringar på fastigheter, högre finansiella kostnader till följd av fastighetsförvärv samt positiv värdeförändring av finansiella instrument.
• Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 miljoner kronor vid slutet av år 2012. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 700 miljoner kronor.

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY