Image

Förbättrat förvaltningsresultat för Corem

Ekonomi/Finansiering Corem presenterar förbättrat förvaltningsresultat och högre intjäningsförmåga i sin delårsrapport för tredje kvartalet.
Publicerad den 27 Oktober 2016
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Rapporten i korthet:
• Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 miljoner kronor (152).
• Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 miljoner kronor (451) och övriga intäkter uppgick till 16 miljoner kronor (19).
• Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 miljoner kronor (363).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 miljoner kronor (167) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -219 miljoner kronor (41).
• Resultat efter skatt uppgick till 502 miljoner kronor (531), vilket motsvarar 6,24 kronor per stamaktie (6,56).
• Efter periodens förvärv av 31 fastigheter om 1 765 miljoner kronor, avyttring av två fastigheter för -92 miljoner kronor, och investeringar om 243 miljoner kronor, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 10 001 miljoner kronor (7 776).

Händelser efter periodens utgång
• Avyttring av Bordet 1, Borlänge, med en uthyrbar yta om 4 524 kvadratmeter och till 97 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde.

Vd:n Eva Landén kommenterar rapporten:
– Vi summerar hittills tre händelserika kvartal under året, där vi sett en kraftig ökning av fastighetsportföljen både genom ett antal förvärv men också genom egen fastighetsutveckling i form av nybyggnation. Samtidigt redovisar Corem förbättrat förvaltningsresultat och högre intjäningsförmåga, vilket gör att vi ser en fortsatt positiv utveckling för vår affär.
– Corems positiva utveckling har resulterat i att vårt förvaltningsresultat har ökat med 36 procent under perioden. Våra hyresintäkter och driftsöverskott har aldrig varit så höga tidigare. Hyresintäkterna har ökat med 15 procent och samtidigt har vi sänkt våra driftskostnader. Driftsöverskottet har ökat med 16 procent under perioden vilket både beror på den senaste periodens förvärv men även det dagliga arbetet med att möta nya och gamla hyresgäster samt vårt idoga arbete med att optimera drifts- och underhållskostnader. Vårt jämförbara bestånd visar även det tydligt positiva siffror, driftnettot har ökat med 5 procent och hyresintäkterna har ökat med 3 procent i jämförbart bestånd.
– Vi har fortsatt vårt aktiva arbete med transaktioner under det tredje kvartalet och ytterligare utökat och kompletterat med fyra fastigheter i Göteborgsområdet, ett område där vi ser en mycket stark tillväxt och potential för lager och logistik. Vi har hittills i år förvärvat 31 fastigheter till ett värde om 1,8 miljarder kronor främst belägna i Malmö, Stockholm, Göteborg, och Jönköping, starka orter inom vårt segment. Vårt samlade fastighetsvärde passerar 10 miljarder kronor och vår uthyrbara yta uppgår till drygt 1 200 000 kvadratmeter.
– Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Corem som en erkänd och kunnig aktör inom segmentet lager- och logistikfastigheter. Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad. Jag gläds åt vårt goda resultat och ser fram mot fortsatt inriktning på tillväxt, uthyrning och kundvård.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY