Image
Johan Dagertun.
Johan Dagertun. Bild: Peab

Förändringar i Peabs koncernledning

Bolag Våren 2020 slutfördes Peabs förvärv av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Genom förvärvet har Industriverksamheternas betydelse för koncernen vuxit samtidigt som Peab har utökat sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerat sig inom beläggningsverksamhet i Danmark.
Publicerad den 15 Oktober 2020

Peab har därmed tagit steget från att vara ett svenskt företag med verksamhet även i Norge och Finland till att idag vara ett nordiskt företag med bas i Sverige. Idag har Peab 17 000 medarbetare. Vi har fått en större geografisk spridning samtidigt som vi stärkt vår lokala närvaro, vilket innebär en möjlighet att utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge. Genom Peabs fyra samverkande affärsområden säkerställer vi att, så långt det är möjligt, ta vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer.

Förändring av Affärsområde Industri
Affärsområde Industri består av ett antal bolag som levererar insatsvaror och tjänster till byggbranschen. I samband med förvärvet från YIT har verksamheten kraftigt ökat i omfattning varför verksamheten framöver behöver styras och ledas utifrån bolagsnivå snarare än affärsområde. Industribolagen kommer fortsatt att rapporteras externt som ett affärsområde. Operativt kommer bolagen ledas av vd:ar som rapporterar till två ansvariga i koncernledningen, Roger Linnér och Niclas Winkvist. Karl-Gunnar Karlsson lämnar rollen som affärsområdeschef för industri och därmed koncernledningen. Karl-Gunnar Karlsson har utsetts till vd för Swerock.

Strategichef (CSO) tillsätts
För att säkerställa stordriftsfördelar, effektivitet och hållbara produkter, samtidigt som vi utvecklar vår lokala affär måste vi effektivisera vårt sätt att leda och styra. Digitalisering kommer vara en fortsatt möjliggörare i detta arbete. För att bistå koncernledningens arbete med dessa frågor har Johan Dagertun utsätts till strategichef (CSO). Johan Dagertun kommer närmast från en befattning som vd för Byggsystem inom Affärsområde Industri och har tidigare varit affärscontroller inom Ekonomi och Finans på Peab.

Efter genomförda förändringar kommer Peabs koncernledning att bestå av följande personer:
Jesper Göransson, VD och koncernchef
Niclas Winkvist, CFO, del av Affärsområde Industri
Roger Linnér, COO, del av Affärsområde Industri
Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg
Lotta Brännström, Affärsområdeschef Anläggning
Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling
Camila Buzaglo, CCO
Johan Dagertun, CSO

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tyska investeraren om svenska marknadens attraktion

Bolag Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia Sverige, kommenterar bolagets senaste miljardinvestering i Malmö och berättar varför de fortsätter att växa i Norden samt varför pandemin inte har varit en utmaning för den tyska investeraren.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY