Image

Fastpartner höjer utdelningen

Bolag Fastpartners driftnetto ökade med nästan 20 procent under 2011, mycket beroende på att beståndet har vuxit. Utdelningen höjs med 20 öre till 2,50 kronor per aktie.
Publicerad den 24 Februari 2012

Hyresintäkterna uppgick till 464,7 miljoner kronor (414,1). Den uthyrningsbara ytan ökade under året med 24 procent.

Förvaltningsresultatet är lägre än föregående år, 187,9 miljoner kronor (198,6).

Förändringen förklaras främst av ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning och högre marknadsräntor.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 990,3 miljoner kronor (5 099,4). De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 224,6 miljoner kronor (449,5).

Finansiella poster uppgick till -166,7 miljoner kronor (-67,6).

Fastpartner skriver i rapporten att man räknar med att reporäntan kommer att justeras ner väsentligt i år, och man till följd av detta fortsätter att i huvudsak arbeta med korta räntebindningstider om 30 – 90 dagar.

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY