Image
Svenskarna oroliga för ekonomin – men inte för bostadssituationen, enligt en undersökning gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån.
Svenskarna oroliga för ekonomin – men inte för bostadssituationen, enligt en undersökning gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån. Bild: Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån: Svenskarna oroliga för ekonomin – men inte för bostadssituationen

Sverige Sex av tio svenskar är oroliga för att Corona-situationen kommer att leda till en djup och långdragen ekonomisk kris i Sverige och tre av tio är oroliga för sin privatekonomi. Men endast fyra procent är oroliga för att de ska tvingas byta bostad och få har ändrat sina flyttplaner. Det visar en ny Novusundersökning gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån.
Publicerad den 9 April 2020
Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån. Bild: Fastighetsbyrån
Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Det svenskarna är mest oroliga för är att Corona-situationen kommer leda till att vi får en djup och långdragen ekonomisk kris i Sverige (60 procent). 31 procent är oroliga för att deras/familjens privatekonomi kommer att bli kraftigt försämrad. Var femte svensk (21 procent) är orolig för att bli smittad och över hälften (51 procent) oroar sig för att någon närstående ska bli smittad. Betydligt färre, tolv procent, oroar sig för att de eller deras partner kommer att förlora jobbet och endast fyra procent är oroliga för att de eller deras familj kommer att tvingas byta bostad på grund av krisen.
– De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för samhället är alltså det som oroar allra mest. Något förvånande är betydligt färre är oroliga för att förlora jobbet och väldigt få känner en oro för att tvingas flytta, två faktorer som hänger tajt ihop. Det ska väldigt mycket till för att man inte ska kunna bo kvar i sin bostad och det är glädjande att de flesta känner sig trygga med sin bostadssituation även i dessa oroliga tider, säger Johan Engström.

Drygt var femte svensk har haft planer på att byta bostad under 2020. Av dessa uppger mer än sju av tio (74 procent) att planerna inte har förändrats utifrån Corona-situationen, bara en av tio (9 procent) uppger att planerna har förändrats.
– Hittills ser vi inte sett någon påverkan på bostadspriserna och undersökningen visar att relativt får har ändrat sina planer på att flytta under året. Det ger goda förutsättningar för att det ska fortsätta göras affärer även om vi kommer se effekter även på bostadsmarknaden. Hur djup och långdragen den ekonomiska krisen blir och hur många som blir av med jobbet permanent kommer att bli avgörande för hur situationen på bostadsmarknaden utvecklas, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Resultat från undersökningen:

Har du haft några planer på att byta bostad under 2020?
Ja – 22%
Nej – 74%
Vet ej – 3%

Har planerna på att byta bostad förändrats utifrån situationen med spridningen av Coronaviruset? (frågan är ställd till de som svarat ja på frågan innan)
Ja de har förändrats – 9%
Ja, har tänkt tanken men inte bestämt – 13%
Nej – 74%
Vet ej, osäker – 4%

I vilken utsträckning är du orolig eller inte orolig över att spridningen av Corona kommer att leda till …
…att vi får en djup och långdragen ekonomisk kris i Sverige – 11% inte oroliga, 60% oroliga.
…att min/familjens privatekonomi blir kraftigt försämrad – 40% inte oroliga, 31% oroliga.
…att jag eller min partner förlorar jobbet – 65% inte oroliga, 12% oroliga.
…att jag/min familj tvingas byta bostad – 85% inte oroliga, 4% oroliga.
…att jag blir smittad – 44% inte oroliga, 21 procent oroliga.
…att någon närstående blir smittad – 15% inte oroliga, 51% oroliga.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. 1 132 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 26-31 mars 2020.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY