Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator: Stark ökning av substansvärdet

Bolag Fastators substansvärde efter utspädning uppgår till 106,9 kronor per aktie (74,3). I Q1-rapporten var siffran 95,10 kronor.
Publicerad den 19 Augusti 2020

Kvartalet april - juni
Omsättning, MSEK 70,2 (39,4)
Periodens resultat, MSEK 109,3 (58,3)
Avkastning på eget kapital, % 7,7 (5,7)
Soliditet, % 43,8 (44,4)
Substansvärde, MSEK 1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 106,9 (74,3)

Perioden januari – juni
Omsättning, MSEK 133,0 (76,1)
Periodens resultat, MSEK 87,6 (142,2)
Avkastning på eget kapital, % 6,1 (14,6)
Soliditet, % 43,8 (44,4)
Substansvärde, MSEK 1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 106,9 (74,3). 95,10 i Q1

Vd Joachim Kuylenstierna:
– Nästa gång jag skriver en kvartalsrapport har vi börsintroducerat Offentliga Hus!

– För denna period gick Fastator in i ett andra kvartal i en omvärld där ingen riktigt kunde orientera sig. Och vi gick ur det andra kvartalet med fortsatt god tillväxt och ett stabilt resultat. Inte minst tack vare det som jag påpekade efter första kvartalet, styrkan i Fastators affärsidé.

– Som ett investmentbolag inom fastigheter startar, utvecklar och driver vi bolag i segment där vi ser möjligheter för god tillväxt. Som en konsekvens kan vi både ta tillvara på möjligheter och samtidigt uppnå god riskspridning. Man står som bekant stadigare på flera ben, samtidigt som man rör sig i högre tempo. Precis det som vi gjort under perioden med fokus på tillväxt, utveckling, förstärkning och omstrukturering.

– Vi har under kvartalet haft ett stort fokus på pandemin covid-19 och dess effekter. Fastator har hittills påverkats i relativt begränsad omfattning, men vi följer givetvis situationen väldigt noga. Offentliga Hus under ledning av Fredrik Brodin har förutom det gedigna arbetet i att förbereda bolaget inför noteringen i oktober, dessutom hållit fortsatt högt tempo med nya förvärv. Offentliga Hus har därmed ett totalt fastighetsvärde om cirka 9 MSEK, inklusive avtalade icke tillträdda förvärv.

– Points faktiska affärsidé har vi låtit flyga lite under radarn, som man gärna gör med goda idéer så att de får tid att mogna och växa till sig. I maj lyfte vi upp vad Points centrumutveckling i små och mellanstora svenska städer egentligen betyder för Fastator. Ett helhetskoncept där ortens betongkloss och fula ankunge förvandlas till ortens mittpunkt och glädje för invånarna. Fastigheter bebyggda med bostäder, dagligvaruhandel och service i ett och samma hus som skapar nytt liv och attraktion i stadskärnorna. I juni presenterades Points projekt i Trelleborg för kommun och invånare, vilket gav lika stora positiva reaktioner som bolagets första projekt i Motala. Fler orter står nu på tur. Point har 14 fastigheter med totalt ca 60 000 kvadratmeter hyresbyggrätter i pipeline fördelat på ca 760 lägenheter.

– I juni trädde Leif Östling in som ny styrelseordförande för Industrisamhället. Att kalla honom legendar inom svenskt näringsliv är knappast att ta i. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Leif inom ett område som har framtiden för sig – industrisamhället. Ryggraden i svensk ekonomi.

– Under kvartalet arbetade Fastator med omstrukturering av innehavsbolagen som meddelades i slutet av juli. Offentliga Hus och Industrisamhället renodlas och samtidigt bildas ett nytt innehavsbolag när Fastator förvärvar 34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige. Vi vässar laget och ger varje bolag de bästa förutsättningarna för att lyckas ännu bättre med sin uppgift och tillväxtresa, och därmed även förstärka Fastator totalt sett.

– Jag är övertygad om att hösten bjuder på många intressanta möjligheter och utöver börsintroduktionen av Offentliga Hus avser vi även refinansiera vår utestående obligation. Jag ser nu fram emot att möta hösten på starka ben som var och ett bär stadigt mot ytterligare stabil tillväxt!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige