Image
Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning.
Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Bild: Malmö stad/Citymark

Färre vakanser på Malmös kontorshyresmarknad

Uthyrning Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har minskat på de flesta delmarknader och uthyrningen har återhämtat sig efter tre svaga år. Den kommande lågkonjunkturen och ett relativt stort inflöde av nyproducerade kontorsytor innebär dock att utsikterna är osäkra.
Publicerad den 28 November 2022

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö minskat till 7 procent. Därmed är vakansgraden tillbaka på den nivå den låg på i inledningen av pandemin våren 2020.

Vakansgraderna har minskat på så gott som samtliga delmarknader. Även i ytterområdena har vakanserna minskat, dock i mindre utsträckning än centralt. Vakansnedgången har varit tydligare för nya, moderna lokaler i bra lägen än vad den varit i det äldre segmentet.
– Malmös kontorsmarknad har generellt haft en högre vakansgrad än andra städer de senaste tio åren. Uppgången under pandemin blev därmed inte lika dramatisk och den senaste tiden har efterfrågan på kontorslokaler gynnats av en snabb sysselsättningsökning. Malmömarknaden verkar, än så länge, inte heller ha påverkats så mycket av hyresgästernas anpassning till digitala och mobila arbetssätt som andra marknader. Den kommande lågkonjunkturen lär dock innebära att efterfrågan dämpas. Samtidigt är nyproduktionen förhållandevis stor vilket innebär att det finns frågetecken när det gäller vakansutvecklingen framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Efter tre ganska svaga år för uthyrningen på Malmös kontorsmarknad har omsättningen tagit fart under 2022. Antalet hittills tecknade avtal och uthyrda kvadratmeter tyder på att året kommer att landa nära tidigare toppnivåer. Drygt 140 avtal på sammanlagt knappt 110 000 kvadratmeter väntas tecknas under 2022.
– Uthyrningen har tagit fart på de flesta ställen, men kanske framför allt i Hyllie där vi redan nu, innan året är slut, noterat mer uthyrt än under tidigare år. Precis som i fjol så ser vi också generellt att uthyrningen i det nyare segmentet går starkare än i det äldre, säger Tor Borg.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige